сряда, 1 февруари 2012 г.

Енергетика:Доклад за шистовия газ в Европа

На 27 януари 2012 г. Комисията публикува доклад, в който е направено проучване на лицензионните и разрешителни процедури при одобряване на  проекти за проучване и добив  на шистов газ. Въз основа на анализ на процедурите в четири държави-членки на ЕС (Франция, Германия, Полша и Швеция), проучването стига до заключение, че няма значителни пропуски по отношение на обхвата на настоящата законодателна рамка на ЕС при  регулиране на дейностите по проучване и добив на шистов газ.
В докладът се правят изводи, че е необходимо подобряване на националните регулаторни рамки, тъй като са се очертали проблеми свързани с  ограниченото  участието на обществеността в процедурите и  процеса по разрешаване на проучванията за шистов газ.
Повече информация за доклада.

Няма коментари:

Публикуване на коментар