петък, 1 март 2013 г.

Цифрови технологии: Резултати от общественото допитване относно правилата за свързани в мрежа „интелигентни“ вещи — „интернет на нещата“


През 2012 г. в рамките на три месеца (април-юли) по инициатива на ЕК бе проведено обществено обсъждане относно бъдещото развитие на интернет технологиите  „Интернет на нещата“ (ИН). Идеята е, че в обозримо бъдещо ежедневно употребявани вещи като телефони, автомобили, домакински уреди, дрехи и дори храни ще са свързани безжично към интернет чрез интелигентни чипове, така че да са в състояние да събират и обменят данни без човешка намеса. Целта на общественото обсъждане бе да установи каква рамка е необходима за оползотворяване на икономическия и социален потенциал на ИН, като същевременно се гарантира адекватно равнище на контрол върху устройствата за събиране, обработване и съхранение на данни. Съответната информация се отнася до моделите на поведение, местоположението и предпочитанията на потребителите. Не на последно място целта на общественото допитване  бе   да  изясни и въпроса как  да се запази сигурността, неприкосновеността на личния живот и зачитането на етичните ценности.
Сега ЕК публикува специален доклад с резултатите от общественото допитване.
Повече информация за доклада и „Интернет на нещата”

Няма коментари:

Публикуване на коментар