понеделник, 2 септември 2013 г.

Енергетика: ЕК предлага гражданите на Европа да направят оценка на Директивата за енергийното етикетиране и на някои аспекти на Директивата за екодизайна



От 31 август започва обществена консултация, инициирана от ГД „Енергетика“ на ЕК във връзка с  преразглеждането  на  Директивата  за  енергийното етикетиране  (член14), което трябва да се извърши съгласно самата директива до 31 декември  2014  г.  Чрез  консултацията  ще  бъде  събрана  и  допълнителна  информация  за  изискваното преразглеждане на Директивата за екодизайна (член 21).
 Целта на  тази обществена консултация е да се вземат предвид разнообразни мнения, идеи и  опит,  като  се  даде  възможност  на  заинтересованите  лица  да  изразят  вижданията  си  по  различни  аспекти  на  директивите.  Резултатите  ще  бъдат  използвани  за  извършването  на  изчерпателен  и  цялостен  анализ  на  ефекта  от  прилагането  на  директивите  досега  и  на  възможностите той да бъде подобрен в бъдеще.

Задължителният енергиен етикет на ЕС бе въведен през 1992 г. и бе актуализиран през 2010 г.  със  сега  действащата  преработена  Директива.  В  момента  той  се  използва  при  повече  от  10 групи  уреди,  като  с  времето  техният  брой  бавно  нараства.  Основният  елемент  на  етикета  е скалата от 7 класа (от A до G), по която се оценява енергийната ефективност на даден продукт. При  необходимост  скалата може да  се разшири над  клас А  с  класове А+, А++ и А+++,  като  в този  случай  най-ниският  клас  ще  бъде  F,  E  или  D,  ако  на  пазара  вече  няма  продукти  от класовете под тях. На етикета също така е посочена информация за потреблението на енергия, а  в  повечето  случаи    и  относно  други  конкретни  параметри  на  продукта  като размер/капацитет, шум, ефективност на използване на водата. Целта на енергийните етикети е да се даде възможност на потребителите да направят информиран избор, като преди това им се  предостави  точна,  подходяща  и  сравнима  информация  за  енергийната  ефективност  и потреблението  на  енергия  и  други  ресурси  на  даден  продукт.  По  този  начин  наличието  на такива  етикети  индиректно  води  до  подобряване  на  цялостната  ефективност  на  продуктите, които се произвеждат и купуват.

Директивата на ЕС за екодизайна бе въведена през 2005 г. и актуализирана през 2009 г. В нея са  определени  валидни  за  целия  ЕС  минимални  стандарти  за  ефективност  на  продуктите  по отношение  на  енергията  и  околната  среда,  за  да  бъдат  отстранени  от  пазара  най-неефективните и с лоши показатели  продукти. Директивата  важи  за  енергопотребяващи продукти (EuPs) и продукти, свързани с енергопотреблението (ErPs), като за повече от 20 групи продукти са в сила специфични мерки. Броят на тези групи нараства с времето.
Повече  информация  за  директивите  и  друга  информация  по  темата  е  достъпна  на  сайта  на Генерална дирекция „Енергетика“.
Резултатите  от  обществената  консултация  ще  бъдат  използвани  при  проучване  за  оценка, извършвано от външни консултанти. Проучването ще представлява основна част от анализа за преразглеждането  и  се  извършва  от  консорциум  начело  с  Ecofys,  включващ Waide  Strategic Efficiency,  SoWatt,  SEVEn,  Öko-Institut  и  ISR  /  Университет  на  Коимбра.  Уебсайтът  на проучването е достъпен ТУК.
Периодът за участие в тази обществена консултация е от 31 август до 30 ноември 2013 г. През 2014  г. ще  бъде  публикуван  окончателен  доклад  за  оценка.
Достъпни са две версии на проучването: 
Опростена версия:
предназначена за потребители и малки и средни предприятия  (отделни търговци на дребно и производители),  достъпна на български, включваща само въпроси с множествен избор на отговор.
Пълна версия:
предназначена  за  всички  останали  заинтересовани  лица  (публична  администрация, представители на промишлеността, НПО и др.);  достъпна само на английски език;  с възможност и за отговори в свободен текст.
Малките  и  средни  предприятия  (отделни  търговци  на  дребно  и производители) могат да попълнят пълната версия на проучването, ако желаят.

Няма коментари:

Публикуване на коментар