петък, 20 септември 2013 г.

Енергетика: Проучване за влиянието на краткосрочните и дългосрочни договори за доставки на газ върху развитието на единния европейски газов пазарГД „Енергетика“ на ЕК публикува доклад Study on Long term § Short term Markets in Gas. Проучването е  направено от  консултантската компания  КЕМА в сътрудничество с белгийската компания COWI, по заявка на ЕК.
Поставената от ЕК задача е да се анализира и направи оценка  на ползите и рисковете от евентуално нарастване на ролята на краткосрочните договори по цялата верига на доставки на природен газ на европейския пазар, като фокуса се постави върху гаранциите, които  краткосрочните договори могат да дадат за сигурността на доставките и развитието на конкуренцията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар