петък, 8 май 2015 г.

Енергетика: Одобрени 5 енергийни проекта на България за безвъзмездно европейско финансиранеЕК съобщи, че Изпълнителната  агенция за иновации и мрежи на ЕС  Innovation and Networks Executive Agency (INEA) е подписала 15 споразумения за безвъзмездна помощ за изграждане на приоритетни проекти от енергийната инфраструктура в Европа. Тези проекти са първите от  34 проекта, които ще получат общо финансиране в размер на € 647 милиона по Механизма за свързване на Европа. Проектите са заявени в отговор на поканата на ЕК за представяне на предложения за безвъзмездно финансиране през 2014 г.

Проектите са част от 248 –те проекти от общ интерес, избрани от Европейската комисия. С тези проекти се цели да се обнови съществуващата енергийна инфраструктура и да се разработи нова енергийна инфраструктура за пренос, която е от ключово значение за енергийната сигурност на Европа. Те също така следва да подпомогнат за мащабното развитие на производството на енергия от възобновяеми източници.

От 15 – те  проекти, 5 са одобрени  за България (4 за електричество и един за газ)

 Електричество
 1. Електрическа мрежа за връзка между Добруджа иБургас
Финансиране – 630 000 евро. 

2.  Електрически мрежи за връзка между:
Марица Изток  – Бургас
Марица Изток - Марица Изток 3
Марица Изток – Пловдив
Финансиране 279 000 евро


3.Свързване на мрежите между Марица Изток - България и Неа Санта -Гърция

Финансиране за частта от мрежата на територията на България 306 000 евро
4. Помпено-акумулираща мощност Яденица

Финансиране 3 213 000 евро.

Газ
5.Интерконектор България - Турция

Финансиране 190 000 евро

Финансирането за всички проекти е за проучване и прединвестиционни работи
 


 


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар