четвъртък, 21 май 2015 г.

Енергетика: Подписана е Международна енергийна хартаВ Хага, Холандия бе подписана нова Международна енергийна харта "International Energy Charter". Тя е приета и подписан от над 65 държави и организации, включително ЕС и всички държави членки на ЕС.
Новата харта обхваща редица енергийни въпроси, включително развитие и либерализация на международната търговия с енергия, развитие на ефективни енергийни пазари, насърчаване и защита на инвестициите в енергетиката, достъп до и развитие на енергийни източници, ядрена безопасност, енергийна ефективност и защита на околната среда.
Целта на новата харта е да включи възможно най-много нови държави, които са готови да си сътрудничат в областта на енергетиката и които съзнават важността на енергийната сигурност за всички участници по веригата: производство на енергия - пренос -потребление.
Новата харта модернизира съществуващата Европейската енергийна харта от 1991 г., която също е подписана от всички държави  от ЕС, както и от  редица страни извън Европа.
Видео от пресконференцията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар