петък, 7 август 2015 г.

Енергетика: ACER публикува осмото издание на отговори на въпросите относно REMITАгенцията за сътрудничество на енергийните регулатори публикува 8-то издание на документа Въпроси и отговори за REMIT (REMIT Q & A). Това издание съдържа актуална информация за изпълнението на регламента на ЕС за интегритета и прозрачността на енергийния пазар на едро.

Агенцията актуализира REMIT Q & A на месечна база. Актуализацията обхваща всички въпроси от общ характер, изпратени на Агенцията по компетентност на адрес: remit(at)acer.europa.eu. Агенцията напомня, че ще отговоря на индивидуални запитвания само в изключителни случаи.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар