четвъртък, 13 август 2015 г.

Енергетика: Как да се стимулира изграждането на проектите от общ интересЕК публикува проучване, което изследва какви са рисковете пред изграждането на големи инфраструктурни проекти от европейско значение „проекти от общ интерес“ (ПОИ). Проектите са част от инициативата „Механизъм свързана Европа“. С изграждането им се цели да се повиши сигурността на енергийните доставки и конкуренцията в енергийния сектор на Европа.
За да се намали риска и да се стимулира изграждането на ПОИ, в публикувания анализ се предлага те да могат да се възползват от широка гама преференции и специално регулаторно третиране.
ПОИ включват инвестиции в множество страни и това може да увеличи рисковете, като например, необосновани забавяния и свързаните с това преразходи за участващите в проектите. Трябва да се има предвид също, че  някои ПОИ са технологично предизвикателство или са с огромни мащаби, (например иновативни HVDC подводни  електрически кабели), които също могат да увеличат риска, свързан с изпълнението на проекта.
Тези рискове могат да окажат влияние върху жизнеспособността или планирания срок за завършване на проекта - ситуация, която Комисията би искала да избегне.
Проучването очертава възможните категории рискове свързани с различните етапи по изпълнение на ПОИ: например при планиране и предоставяне на разрешения за географското разпределение на разходите и ползите. Рисковете могат да се намалят също чрез приемане на възможни технически мерки, като например оптимизиране на сътрудничеството и увеличаване на участието на заинтересованите страни.
Според проучването осезаемото намаляване на рисковете би ограничило несигурността, пред която са изправени инвеститорите.
Комисията е изготвила списък на 248 ПОИ, които могат да ползват финансова подкрепа по Механизма за свързване на Европа за периода 2014 г. - 2020 г. През 2014 г., бяха отпуснати € 647 милиона евро за  34 ПОИ, по-голямата част от които са свързани с изграждане на свързваща инфраструктура за пазара на електроенергия и газ .
За 2015 г. са заделени общо 650 милиона евро за ПОИ. В момента има отворена  покана за представяне на предложения.

Няма коментари:

Публикуване на коментар