петък, 22 май 2020 г.

Газов пазар: енергийният регулатор на Германия отхвърли искането на Nord Stream 2 AG за дерогация


На 15 май 2020 г. Bundesnetzagentur, енергийният регулатор на Германия  съобщи, че отхвърля заявлението на Nord Stream 2 AG за дерогация от регулация за участъка от тръбопровода „Северен поток 2“, разположен на територията на Германия.
Аргументите на Bundesnetzagentur са, че тръбопроводът не е завършен.
Дерогация  от  изискванията на газовата директива за участък от междусистемна връзка /интерконектор разположена на територията на Германия, включващ трета страна, може да бъде предоставена при определени условия.
Необходимо е  газовият интерконектор да бъде завършен преди 23 май 2019 г.
Bundesnetzagentur  отчита, че газопроводът "Северен поток 2" не е бил  напълно завършен до 23 май 2019 г., и по тази причина отхвърля искането за дерогация на компанията Nord Stream 2 AG.  Следователно, когато „Северен поток 2бъде въведен в експлоатация, той  ще трябва да отговаря на регулаторните изисквания на Германия и европейските правила за отделяне, достъп до мрежата на трети страни и регулиране на тарифите.
Bundesnetzagentur разбира термина "завършване" в конструктивен / технически смисъл. За разлика от това заявителят Nord Stream 2 AG счита, че това означава завършване в икономически функционален смисъл и се позовава на инвестиционното решение, което е взето доста преди 23 май 2019 г.
Nord Stream 2 AG може да обжалва и решението на регулатора  да бъде разгледано пред съда.
Bundesnetzagentur информира, че при разглеждане на искането за дерогация всички държави членки са имали възможност да разгледат заявлението на Nord Stream 2 AG, заедно с приложенията и да представят свои становища.  Становища на държавите членки, както и съвместно  изявление, представено от PGNiG S.A. и PGNiG Supply & Trading GmbH са взети предвид в решението.
Нито една от държавите-членки, нито призованите страни не споделят гледната точка на Nord Stream 2 AG по отношение на понятието „завършване“.
След изменението наДирективата за газа 2009/73 / ЕО европейските регулаторни разпоредби се прилагат и за междусистемните връзки между държава-членка и трета страна. Новите европейски разпоредби са  транспонирани в германския Закон за енергийната индустрия (EnWG), който е в сила на 12 декември 2019 г.

Версия на решението, от която е премахната поверителната информация, ще бъде публикувана скоро на адрес: https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/20200515_NordStream2.html
Nord Stream 2 - Permitting Process in Denmark

Няма коментари:

Публикуване на коментар