понеделник, 23 януари 2023 г.

Дизайн на пазара на електроенергия: Комисията започва консултация относно реформа на електроенергийния пазар в подкрепа на прехода към чиста и достъпна енергия


Европейската комисия обяви, че започва обществена консултация относно реформата на структурата на пазара на електроенергия в Европейския съюз, за да защити по-добре потребителите от прекомерна нестабилност на цените, да подкрепи достъпа им до сигурна енергия от чисти източници и да направи пазара по-устойчив.

ЕК отчита, че настоящия модел е  осигурявал ефективен, добре интегриран пазар в продължение на много години. В днешни условия  обаче системата демонстрира и някои недостатъци. В настоящата криза на високи и нестабилни цени на електроенергията икономическата тежест е прехвърлена върху крайните потребители. Следователно е необходима реформа, за да се предпазят по-добре домакинствата и предприятията от високите цени на енергията, да се увеличи устойчивостта и да се ускори преходът, заложен в Европейския зелен пакт и плана REPowerEU.

Предложението за реформа е съсредоточена върху аспекти, изискващи спешни корекции, за да се направи пазарът по-устойчив и да се намали въздействието на цените на газа върху сметките за електроенергия, като същевременно се подкрепя енергийният преход.

Целта на тази реформата е бързо да предостави добавена стойност на гражданите и компаниите на ЕС по време на продължаващата криза за отоплителния сезон 2023/2024 г. Реформата включва изменения в Регламент за електроенергията (ЕС) 2019/943, Директива за електроенергията (ЕС)2019/944 и Регламент (ЕС) № 1227/2011 (REMIT).

От решаващо значение е всички европейци, от големите промишлени потребители до МСП и домакинствата, да се възползват от растежа и ниските оперативни разходи на възобновяемите енергийни източници. Гарантирането на директен достъп до достъпна чиста енергия за всички потребители ще изисква пазарни инструменти за постигане на по-стабилни цени и договори, основани на реалните разходи за производство на енергия.

Комисията очаква резултатите от обявената консултация да  подпомогне работата й  по изработване на законодателно предложение, което трябва да бъде представено през първото тримесечие на 2023 г.

 Консултацията ще продължи до 13 февруари и ще се фокусира върху четири основни области:

• Намаляване на зависимостта на сметките за електроенергия от краткосрочните цени на изкопаемите горива и насърчаване на използването на възобновяеми източници на енергия;

• Подобряване на функционирането на пазара, за да се гарантира сигурността на доставките и пълното използване на алтернативите на газа, като съхранение и отговор на търсенето;

• Подобряване на защитата и овластяването на потребителите;

• Подобряване на прозрачността, мониторинга и интегритета на пазара.

Целева аудитория

Консултацията е насочена главно към представители на министерства и публични органи, национални регулатори, оператори на преносни системи, оператори на разпределителни системи, пазарни оператори, компании, извършващи бизнес в енергийния сектор, индустриални потребители и асоциации, неправителствени организации и др.

Линк към адреса на консултацията 

Няма коментари:

Публикуване на коментар