вторник, 28 август 2012 г.

Антитръст: Комисията публикува практически насоки за прилагането на правилата за конкуренция в сектора на моторните превозни средства


Комисията публикува практически наръчник наречен „Често задавани въпроси“. В него тя разяснява, под формата на отговори на постъпили въпроси от страна на органите по конкуренция на държавите членки и на други заинтересовани страни, свързани с прилагането на новия Регламент (ЕС)№ 461/2010 на Комисията от 27 май 2010 година относно прилагането на член 101, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз към категориите вертикални споразумения и съгласувани практики в сектора на моторните превозни средства, и придружаващото го Известие на Комисията с Допълнителни насоки относно вертикалните ограничения в споразуменията за продажба и ремонт на моторни превозни средства и дистрибуцията на резервни части за моторни превозни средства. Практическият наръчник „Често задавани въпроси за прилагането на антитръстовите правила на ЕС в сектора на моторните превозни средства“ е изработен въз основа на многобройни запитвания, получени в Комисията по време на първоначалния период на прилагане на новите правила.
 Въпросите и отговорите са систематизирани в шест теми, както следва:
1.издаване на гаранции;

2. обслужване в контекста на договорите за лизинг;

3. доставка на резервни части;

4. използването и закупуването на инструменти за  електронна диагностика и ремонт;

5. достъп до техническа информация;

6. достъп до мрежите на оторизирани сервизи.

В наръчника особено внимание е отделено на пазарите за услуги свързани с поддържане на моторните превозни средства след тяхната продажба, които обикновено се характеризират с по-слаба конкуренция в сравнение с пазарите за продажба на нови коли.

Подобно практическо ръководство е полезно както за експертите от националните органи по конкуренция и антитръстови консултанти, така и за малките и средни предприятия и за потребителите, тъй като разяснява важни въпроси по отношение на прилагане на правилата за конкуренция в автомобилния сектор. Тези правила засягат широк кръг участници на този пазар – производители на автомобили, дилъри, доставчици на резервни части, оторизирани и независими сервизи и крайни потребители.Няма коментари:

Публикуване на коментар