четвъртък, 30 август 2012 г.

Енергетика:Нови процедурни правила за управление на претоварванията на газопреносната система


На 24 август 2012 г., ЕК с Решение прие  изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ. Новите процедурни правила Congestion Management Procedures (CMP) са насочени към осигуряване на по-добро управление на претоварванията на газопреносната система в ЕвропаТъй като дублирането на газопреносни системи в повечето случаи не е икономически целесъобразно и ефективно,  конкуренцията на пазарите на природен газ се стимулира чрез гарантиране на прозрачен и не дискриминационен достъп на енергийните компании до инфраструктурата.

Практиката е показала, че претоварването на газопреносната система често се дължи на договорно претоварване,  при което потребителите на мрежата не могат да получат достъп до газопреносните системи въпреки наличието на физически капацитет. Договорното претоварване продължава да бъде пречка за развитието на един добре функциониращ вътрешен пазар на газ.
В публикуваното решение на Комисията се определят нови правила за прилагане на процедурите за управление на претоварването в случай на договорно претоварване. Въвежда се принципа "използваш или губиш", чрез който се цели да се върне неизползвания заявен капацитет на пазара, за да се разпредели отново в хода на нормалните процеси на разпределение. Стремежът е новите правила да подобрят  значително управлението на преноса на газ по съществуващите тръбопроводите в Европа и те да се използват по ефективно. Промяната на процедурите за управление на претоварванията се налага от факта, че енергийните компании често използват много по-малък капацитет за пренос на газ през тръбопроводите, отколкото са заявили по договор. Това не позволява капацитетът за пренос по газопроводите да се използва по най-ефективния начин от трети страни. Прилагането на новите правила ще принуди компаниите, които са резервирали капацитет, да го използват по ефективно. В противен случай рискуват да загубят неизползвания капацитет, който ще бъде повторно предложен на пазараС правилата също се стимулират операторите на преносните системи да предоставят допълнителен капацитет на пазара над техническия капацитет на тръбопроводите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар