петък, 15 ноември 2013 г.

Енергетика:Анализи и доклади за енергийните пазари

През последните месеци бяха публикувани различни доклади, анализи и проучвания, които изследват и предлагат различни гледни точки относно  развитието на европейския и националния енергиен пазар.
Например:
1. Анализ относно  бъдещото развитие на модела на ценообразуване на газа  по дългосрочните договори за доставка на газ в Централна и Източна Европа.2.Изследване на влиянието на "кръговите" и транзитните потоци върху развитието на единния европейски електроенергиен пазар.


3.Доклад на Световната банка с анализ как България да подобри сигурността си при доставките на газ.4. Анализ как да се увеличи обема на биогоривата на пазара на ЕС


The Oxford Institute for Energy Studies също публикува интересни изследвания на европейските енергийни пазари
5. Относно ролята на хъбовете при формиране на цената на газа.

6.От регионално измерение към интегриран европейски енергиен пазар.


Няма коментари:

Публикуване на коментар