понеделник, 25 ноември 2013 г.

Енергетика: Интерактивна карта на енергийните проекти от общ интерес

Главна дирекция "Енергетика" на Европейската комисия публикува на сайта си  интерактивна карта, чиято цел е да създаде пълна прозрачност относно енергийните проекти, одобрени като "проекти от общ интерес"  (projects of common interest (PCI)).


Няма коментари:

Публикуване на коментар