четвъртък, 20 февруари 2014 г.

Академия за конкуренцияГрупа световни учени от академичните среди създаде блог - академия за конкуренция. Целта на академията е да изгради глобална мрежа, чрез която академичната общност да предоставя, от глобална и национална гледна точка независими и критични коментари и анализи  на теоретични и практически въпроси в областта на правото на конкуренция и икономиката.
За автори в блога са поканени както утвърдени световни учени, така също и млади учени от цял свят. Те ще споделят вижданията си за развитието на правилата за конкуренция и правоприлагането им в националните юрисдикции и в световен мащаб. В блога ще бъдат публикувани и изследвания в по - широк правен и социален контекст - също така и статии за икономиката и  историята на „антитръстовото законодателство“.
Блогът се спонсорира от ASCOLA Academic Society for Competition Law, световно академично общество за право на конкуренцията.

Няма коментари:

Публикуване на коментар