понеделник, 24 февруари 2014 г.

Енергетика: Грузия преговаря за присъединяване към Енергийната общностЕвропейската комисия съобщи, че е започнала преговори с Грузия за присъединяване на страната към Енергийната общност.

Комисарят по енергетиката Гюнтер Йотингер, за Европейската комисия и премиерът на Грузия Иракли Гарибашвили, заместник министър-председателят, както и министърът на енергетиката на Грузия Каха Каладзе са провели преговорите в Тбилиси.

Като член на Енергийната общност, Грузия ще поеме задължението да прилага енергийното законодателство на ЕС (Третия енергиен пакет). По този начин Грузия ще има по-тесни връзки с единния енергиен пазар на ЕС, който трябва да бъде завършен до края на 2014 г. Това ще привлече инвестиции и ще увеличи финансовата устойчивост на енергийния сектор в Грузия.

Според комисаря по енергетиката Гюнтер Йотингер: " …преговорите маркират пътя на Грузия към регионална интеграция и задълбочават енергийното й сътрудничество с ЕС. Присъединявайки се към Енергийната общност, Грузия ще привлече инвестиции…“.

От своя страна директорът на Секретариата на Енергийната общност Янез Копач споделя, че „ Откриването на преговорите изпращат важен сигнал, че Грузия е на път да развива по устойчив начин своите енергийни пазари".

По време на преговорите е дискутиран графика, по който Грузия следва да върви, за да приеме ключовите правила на ЕС, които се отнасят за мрежите и пазарите за електроенергия и природен газ, околната среда, възобновяемите енергийни източници, енергийната ефективност, петрола  и енергийната статистика.

Следващият кръг преговори ще се проведе в Брюксел на 19 март 2014 година.


Кои са членовета на Енергийната общност?

Енергийната общност включва Европейския съюз и осем страни от Югоизточна Европа и Черноморския регион: Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Бивша югославска република Македония, Република Молдова, Черна гора, Сърбия и Украйна. Към днешна дата, Грузия, Армения, Норвегия и Турция имат статут на наблюдатели.

В средносрочен план, Енергийната общност се стреми към създаването на интегриран енергиен пазар в региона, което дава възможност за трансгранична търговия, гарантира енергийните доставки и взема под внимание климатичните и социалните аспекти.

Няма коментари:

Публикуване на коментар