вторник, 4 февруари 2014 г.

Енергетика: Стартира пилотен проект за съвместна търговия на електроенергия между държавите в Северозападна ЕвропаМрежови оператори и енергийни борси от 14 държави- членки на ЕС ( Белгия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Австрия, Великобритания, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша и Швеция ) плюс Норвегия от днес стартират пилотен проект за съвместна търговия с електрическа енергия по така нареченото ден напред пазарно свързване market coupling. Проектът се разглежда като крайъгълен камък за изграждане на единния европейски пазар за електроенергия. Той се осъществява благодарение на съвместна работа на Европейската комисия, националните регулаторни органи, операторите на електрическите мрежи и енергийните  борси в Северно западна Европа North - Western Europe (NWE ). Според комисарят по енергетика на ЕК  Йотингер „проектът за пазарното свързване доказва, че  вътрешният енергиен пазар вече не е само на думи“ и „скоро фрагментираните европейски енергийни пазари  ще отидат в историята,  което със сигурност е добра новина за европейските потребители“:


За първи път район, простиращ се от Франция до Финландия ще работи по единен алгоритъм за изчисление на общата цена на електроенергията за ден напред. Свързаният пазар NWE ще съчетава всички оферти и предложения в региона и по този начин на практика се създава голям интегриран пазар на електроенергия в съответния район. Свързаният пазар обхваща  75% от днешната консумация на електроенергия в ЕС.

Проектът е първа крачка към свързване на електроенергийните пазари в целия ЕС. Крайната цел е до 2014 г. да се изгради единния енергиен пазар. За да ускори този процес Комисията изготвя регламент на ЕС , който ще направи свързването на пазарите задължително в целия ЕС. Смята се, че един общоевропейски свързан пазар може да намали съществено енергийните разходи в полза на европейските потребители.

Географският район оцветен в зелено представлява свързания към момента електроенергиен пазар. Португалия и Испания (в синьо) ще се присъединят към пазара през следващите месеци, а Италия и Словения до края на 2014 г. ще бъдат част от единния енергиен пазар.
 


Агенцията за сътрудничество на енергийните регулатори (АСЕР) публикува анализ за  развитието на енергийния  пазар и ролята на регионалните инициативи, които следва да спомогнат за  създаването на  единния енергиен пазар до края на 2014 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар