петък, 7 февруари 2014 г.

Медии: Създава се Група на регулаторните органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги в ЕСЕвропейската комисия (ЕК) съобщи, че създава официална Група на представителите на регулаторните органи в ЕС  в областта на аудиовизуалните медийни услуги.

Групата обединява ръководители или представители на високо равнище на националните независими регулаторни органи в областта на аудиовизуалните услуги. Новият орган ще съветва Комисията по прилагането на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги (ДАВМУ) във времена  на драматична промяна и конвергенция на  медийната среда.

През последните години благодарение на технологичните нововъдения аудиовизуалният пейзаж в Европа бързо се променя: все повече съдържание се създава, разпространява и гледа онлайн.

Милиони европейци вече могат да следят своите любими телевизионни сериали на смартфони по пътя към работата си, да гледат онлайн съдържание у дома или да публикуват онлайн съдържание създадено от самите тях. Според проучване на ЕК в Европа има повече от 40,4 млн. свързани към интернет телевизора, като очакванията са до 2016 г. повечето от домакинствата в ЕС да имат такава свързаност. Тези промени заличават традиционните граници между потребители, радио - и телевизионни медии и интернет. Това реално осъществимо бъдеще на аудиовизуалните услуги поставя нови предизвикателства пред регулаторните органи на държавите членки. Затова от решаващо значение е да се гарантира по-тясно и по-редовно сътрудничество между независимите регулаторни органи на държавите членки и Комисията.

Новосъздадената Група на европейските регулатори за аудиовизуалните медийни услуги ще съветва и подпомага Комисията в нейната работа, за да се гарантира последователно прилагане на ДАВМУ и други свързани с аудиовизуалните услуги области, в които Комисията има правомощия да действа. Целта е тази група да  подпомага сътрудничеството между регулаторните органи в ЕС, а също така да  улеснява обмяната на опит и добри практики.

Според заместник - председателят на Европейската комисия Нели Крус "... създаването на групата ще гарантира печеливш резултат и за двете страни - за Комисията и за националните аудиовизуални регулаторни органи: тяхната независимост ще се засили и всички заедно ще работят по-добре в момент, предхождащ решаващия преглед на аудиовизуалните правила на ЕС през 2015 година".

Създаването на регулаторната група също е в отговор на препоръката, направена в доклада от 2013 г. на  Групата на високо равнище (ГВР ) за свободата на медиите и плурализма, а именно да се създаде официално  сътрудничество на европейско равнище между регулаторните органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги, които да могат да споделят общи добри практики и да предлагат въвеждането на стандарти за качество.

Освен това ЕК се позовава и на проведеното обществено допитване, при което по-голямата част от респондентите на въпрос за независимостта на аудиовизуалните регулаторни органи отговарят, че сътрудничеството между регулаторните органи е от решаващо значение за постигане на конвергентна медийна среда. Те също така поддържат и създаване на европейско равнище на орган за сътрудничество между националните регулатори. Освен това Съветът на Европейския съюз (състоял се на 25-ти ноември, 2013 г.) също  прикани държавите членки да гарантират независимостта на аудиовизуалните си  регулаторни органи, а Комисията да засили сътрудничеството между регулаторните органи в областта на аудиовизуалните медийни услуги.
Групата ще се  срещне за първи път на 4 март 2014 г., и по време на срещата ще бъде избран председател на групата (между членовете на групата) за първите 12 месеца.

Няма коментари:

Публикуване на коментар