петък, 16 май 2014 г.

Енергетика: Неформална среща на енергийните министри на държавите членкиНа 15 и 16 май в Атина се провежда неформална среща на министрите от държавите членки на ЕС, отговарящи за енергетиката.

Срещата се председателства от гръцкия министър на околната среда, енергетиката и климатичните промени Янис Маниатис.

Дискусиите ще се съсредоточат главно върху три теми: енергийната ефективност, сигурността на енергийните доставки и инфраструктурата, както и връзката между стратегията "Европа 2020", конкурентноспособността на  промишлеността  и политиката  в областта на климата и енергетиката.

Срещите се провеждат в три сесии. В първата сесия (15 май), министрите ще обменят мнения относно енергийната сигурност, с акцент върху висока енергийна зависимост на ЕС от вноса, Южния газов коридор, развитието на Източното Средиземноморие, завършването на вътрешния енергиен пазар на ЕС и разрешаване на проблема с изолацията на някои държави-членки от европейските мрежи за газ и електроенергия . През втората и третата сесии (16 май), ще се обсъжда финансирането на мерките за енергийна ефективност и на проектите  от общ интерес.

Документите, които се обсъждат на срещата.


“Financing of energy efficiency measures” –документ за обсъждане


“Energy Security”- документ за обсъждане


“Governance for a 2030 framework for climate and energy” - документ за обсъждане


“Financing of Projects of Common Interest”- документ за обсъждане


Дневен ред на срещата

Видео от началото на срещата

Пресконференция след приключване на срещата от втория ден 

Няма коментари:

Публикуване на коментар