четвъртък, 22 май 2014 г.

Енергетика: Информационен ден - Как ще се финансират енергийните проектите от Механизма за свързана ЕвропаУтре (петък) в Брюксел ще се проведе информационен ден относно финансирането на приоритетните енергийни проекти от общ интерес по Механизма за свързана Европа (МСЕ) за 2014 г. Наскоро в Официален вестник бе публикувана първата покана за представяне на предложения.
Чрез Механизма  за свързване на Европа за периода 2014 – 2020 г. ЕК ще предостави финансова помощ за проекти от общ интерес в секторите на транспорта, енергетиката и телекомуникациите. Целта на това безвъзмездно финансиране е да се ускорят инвестициите в трансевропейските  мрежи, което да доведе до  ползи от потенциалните синергии между тези сектори.
В енергийния сектор чрез  МСЕ ще се подпомагат  проекти свързани с производството на електроенергия и газ.
С изграждането на проектите от общ интерес в сектор енергетиката следва да се постигнат следните цели:
  • повишаване на конкурентоспособността чрез насърчаване на по-нататъшното интегриране на вътрешния енергиен пазар и постигане на трансграничната оперативна съвместимост на мрежите за електроенергия и газ;
  • повишаване на сигурността на енергийните доставки на ЕС;
  • допринасяне за устойчивото развитие и опазването на околната среда - включително и чрез интеграцията на енергията от възобновяеми източници, както и от развитието на интелигентни енергийни мрежи.


В допълнение към информацията, относно условията за финансиране на проектите от общ интрес за 2014 г,. на участниците в информационния ден ще се предостави практическа информация за това, как следва да се подготви едно успешно предложение, както и друга  информация, отнасящи се до прилагането и процеса на оценяване на проектите.
Всеки, който се интересува от темата може да следи събитието на живо по Интернет на следния линк.


 

Тази връзка ще може да се осъществи само на 23 май по време на  събитието. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар