вторник, 20 май 2014 г.

Антитръст: Комисията заподозря Crédit Agricole, HSBC и JPMorgan за участие в картелЕвропейската комисия съобщи, че е изпратила на Crédit Agricole, HSBC и JPMorgan предварителното си заключение Statement of Objections, в което обосновава предварителните си заключения, че банките участват в картел, при което може би нарушават антитръстовите правила на ЕС. Те са съгласували поведението си да влияят на ценообразуването на лихвени деривати, деноминирани във валутата на еврозоната.

Лихвени деривати (например споразумения за форуърд курсове, суапове, фючърси, опции) са финансови продукти, които се използват от банки или фирми за управление на риска от промени в лихвените нива. Тези продукти се търгуват по целия свят и играят ключова роля в световната икономика. Основната им стойност се определя на базата на равнището на основния лихвен процент, като Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR ) за еврото.

Заключението на Комисията е, че трите банки може да са взели участие в тайна схема, чрез която се нарушава нормалния ход на ценообразуващите елементи за евро лихвените деривати. Ако Комисията по безспорен начин докаже това поведение, то на практика нарушава член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и член 53 от Европейското икономическо пространство (ЕИП, които  които забраняват споразумения за антиконкурентни бизнес практики.


Случаят стартира през октомври 2011 г. с внезапни проверки от страна на Комисията в офисите на няколко банки. В хода на мащабно разследване срещу редица световни банки, Комисията вече наложи санкции в размер на € 1,71 милиарда на няколко водещи банки през декември 2013 година.

Следващи процедурни стъпки

Изпратените до банките възражения на Комисията е мужденна стъпка в хосда на разследването на предполагаемия картел, чрез който се нарушават правилата за конкуренция на ЕС. След получаване на писменото становище на Комисията с обосновка на предполагаемото нарушение заинтересованите страни имат право на достъп до документите по преписката, да отговорят в писмена форма на повдигнатите възражение и да поискат устно изслушване, на което да представят своите коментари по случая пред представители на Комисията и националните органи по конкуренция.
Ако след като страните са упражнили правото си на защита, Комисията стигне до заключението, че са налице достатъчно доказателства за извършено нарушение, тя може да приеме решение, с което да забрани споразумението и да наложи санкции в размер до 10 % от годишния световен оборот на компанията от предходната финансова година.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар