сряда, 7 май 2014 г.

Енергетика: Покана за представяне на предложения за безвъзмездно финансиране на трансевропейска енергийна структура по Механизма за свързана ЕвропаВ Официален вестник на ЕС от 3 май 2014 г. Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия отправя покана за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства за проекти в съответствие с приоритетите и целите, определени в многогодишната работна програма в областта на трансевропейската енергийна инфраструктура по Механизма за свързване на Европа за периода 2014—2020 г.

Ориентировъчната сума, която е на разположение за избраните предложения в рамките на настоящата покана за представяне на предложения, е в размер на 750 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложения е 19 август 2014 г.

Пълният текст на поканата за представяне на предложения е публикуван ТУК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар