петък, 19 декември 2014 г.

Заключенията на Европейския съветЕвропейският съвет публикува приетите заключения след проведената среща на 18 декември в Брюксел. В документа се посочва, че ЕС приема като основно политическо предизвикателство стимулирането на инвестициите и преодоляването на неефективността на пазара в Европа. Държавите членки следва да предприемат по-интензивни структурни реформи.

По конкретно Европейският съвет:

  • призовава да се създаде Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) в групата на ЕИБ с цел да се мобилизират нови инвестиции в размер на 315 млрд. евро между 2015 г. и 2017 г. През януари 2015 г. Комисията ще представи законодателно решение, за да може новите инвестиции да бъдат активирани от средата на 2015 г.

  • подкрепя намерението на Комисията и на ЕИБ да засилят техническата помощ за проекти от общ европейски интерес и да създадат консултантски център по въпросите на инвестициите, който да започне да функционира от средата на 2015 г.;
  • приканва Комисията и законодателите на Съюза да ускорят работата по ключовите мерки за повишаване на привлекателността на Съюза по отношение на производството, инвестициите и иновациите и за подобряване на регулаторната среда за инвестициите;
  • настоява да се ускори приемането, транспонирането и прилагането на законодателството на Съюза в областта на единния пазар и да се положат по-големи усилия за премахване на пречките пред вътрешния пазар на стоките и услугите и за неговото окончателно изграждане;
  • призовава Комисията да представи цялостно предложение за изграждане на енергиен съюз и да даде нов тласък на работата по предложенията за цифровия единен пазар, преди заседанието на Европейския съвет през март 2015 г.;
  • приема до края на 2015 г ЕС и САЩ да приключат преговорите по амбициозно, всеобхватно и взаимоизгодно Трансатлантическо споразумение за партньорство в областта на търговията и инвестициите (TTIP).

Европейският съвет се ангажира да прави редовен преглед на изпълнението на изложените по-горе насоки.
ЕС приема спешно да  активизира усилията в борбата с избягването на данъци и с агресивното данъчно планиране както на световно равнище, така и на равнище ЕС. Комисията трябва да направи предложение относно автоматичния обмен на информация за данъчните договорености в ЕС.
ЕС приема, че от по-тясната координация е от първостепенно значение за осигуряване на гладкото функциониране на икономическия и паричен съюз. Въпросът ще се разглежда отново на заседанието на Европейския съвет през юни 2015 г.
Държавите членки следва  активно ще участват в подготвителната работа.

Украйна
Европейският съвет изразява готовността си да подкрепя процеса на реформи в Украйна и да увеличи хуманитарната помощ за страдащите хора в страната.
ЕС също изразява безпокойство относно  положението в източна Украйна и затяга допълнително политиката на Съюза за непризнаване на незаконното анексиране на Крим и Севастопол. Приканва всички страни, включително Русия, да се ангажират активно и да прилагат изцяло договореностите от Минск. Европейският съюз призовава за безпрепятствен достъп до мястото на катастрофата на MH17 в интерес на текущите разследвания.


Видео от пресконференцията след срещата
Доналд Туск
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар