вторник, 23 декември 2014 г.

Енергетика: Обществено допитване относно бъдещата роля на ОРССъветът на европейските енергийни регулатори CEEР обяви, че започва обществено допитване относно бъдещата роля на операторите на разпределителни системи (ОРС
Операторите на разпределителни системи (ОРС) (познати у нас като ЕРП) в бъдеще ще имат важна роля за гарантринане на ефективното функциониране на вътрешния  енергиен  пазар. Те всъщност трябва да подържат сигурността на енергийната система и в същото време не трябва да възпрепятстват развитието на конкуренцията на пазара на дребно. През следващите години, ОРС трябва да гарантират ползи за потребителите в енергийния сектор. Либерализацията на пазара на дребно, новите технологии и промененото поведение на потребителите, промениха ролята на ОРП на енергийния пазар, а това изисква от тях нова пазарна култура  за в бъдеще.
Чрез предложения за консултации документ,  СЕЕР  търси мнението на  всички заинтересовани страни – бизнес и потребители. Целта е да се определят регулаторните инструменти, които в бъдеще ще се прилагат спрямо ОРС, с оглед профила и дейността им в рамките на един функциониращ конкурентен вътрешен енергиен пазар.
Всички заинтересовани страни могат да дадат становище по допитването до 27 февруари 2015 г., използвайки специална онлайн платформа.

Няма коментари:

Публикуване на коментар