сряда, 10 декември 2014 г.

Енергетика: Какво решиха засегнатите държави членки и комисарят за Енергийния съюз по повод спирането на "Южен поток"Вчера в Брюксел се състоя среща между представителите на държавите членки, засегнати от спирането на „Южен поток", и заместник-председателят на Европейската комисия за енергийния съюз Марош Шефчович. След срещата министрите и представителите на Австрия, България, Хърватия, Гърция, Италия, Румъния и Словения и Шефчович излязоха със съвместно изявление.

В изявлението се  посочва, че на срещата са обсъдени приоритетните  газови инфраструктури за Централна и Югоизточна Европа и последиците от обявеното от Руската федерация и "Газпром" намерение за спиране на проекта "Южен поток". При обсъждането е отчетен неофициалния характер на това съобщение, поради което е отправена покана към  заместник-председателя да изясни ситуацията с руската страна.

Всички държави-членки са се съгласили, че ЕС трябва да остане силно ангажирани с интегрирането на централните и югоизточни европейски пазари на газ, чрез диверсификация на газовите доставчици, източници и маршрути. Посочва се, че това е заложено като приоритет  и е основна цел на новата Комисия.

В изявлението се отбелязва, че интеграцията на пазарите на газ и диверсификацията на доставките на природен газ изисква да се изгради необходимата инфраструктура и да се прилагат хармонизирани правила, които да са в интерес на клиентите от този регион. За да се постигне тази цел, в изявлението се посочва, че трябва да се изградят ключови регионални проекти:(напр. терминали за втечнен природен газ със съответните тръбопроводни системи, връзките към Южния газов коридор, или развитието на офшорните газови резерви в Източното Средиземноморие и Черно море). Посочва се, също, че подобряването на  взаимовръзките в региона, по-специално между България и съседните й страни, както и чрез подобряване на интерконекторите между държавите в посока Север-Юг, ще активира двупосочните газови потоци. Нови маршрути, които се изграждат и оперират в съответствие с европейското законодателство, могат също да допринесат за повишаване на сигурността на доставките в региона.

За постигането на тази обща цел, и с оглед на уязвимостта на региона, (отчетена в последните стрес тестове), в съвместното изявление се посочва, че от решаващо значение е бързо да се окомплектоват и да се ускори развитието на проектите от общ интерес, които са определени като европейски проекти със стратегическо значение. В този контекст държавите-членки и заместник-председателя приветстват съвместната декларация, подписана от Гърция, България и Румъния за ускорено осъществяване на газов проект "Вертикален коридор", имащ за цел да свърже трите държави при преноса на природен газ.

Представителите на държавите-членки  и заместник-председателят са се  договорили да се създаде работна група на високо равнище, съставена от представители на държавите членки и с подкрепата на Европейската комисия, която да координира и улеснява  разработването и изпълнението на трансграничните проекти, както и трансевропейски проекти, които допринасят за  диверсификация на газовите доставки в региона. Първата задача на работната група на високо равнище ще бъде - да разработи план за действие за интегриране на централните и югоизточни европейски пазари на газ и изграждане на междусистемните връзки.

Няма коментари:

Публикуване на коментар