четвъртък, 11 февруари 2016 г.

Енергетика: ACER и ENTSOG стартират съвместна платформа, която ще улесни гладкото прилагане на мрежовите кодекси за газ


ACER и ENTSOG обявиха стартирането на новосъздадена уеб-базирана платформа.

Съвместната инициатива на ACER и ENTSOG има за цел да разработи препоръчителни насоки за разрешаване на проблемните въпроси, свързани с прилагането на мрежовите кодекси на практика.

Новата платформа  ще позволи на потребителите на мрежата и други заинтересовани страни да уведомяват за  проблеми, свързани с прилагането на мрежовите кодекси и насоки.
На база на получената информация чрез платформата, Агенцията и ENTSOG ще бъдат в състояние да реагират по-ефективно спрямо посочените  проблеми.
По този начин всички заинтересовани страни ще могат освен да съобщават за проблеми чрез уеб-базирана платформа, но и да участват в намирането на решения. Участието в този процеса ще изисква онлайн регистрация. Нерегистрирани потребители ще имат достъп до списък с кратко описание на представените проблеми.
Представената Уеб-базирана платформа е пилотен проект, ефективността на който ще бъде оценена от ACER и ENTSOG, след като се натрупа достатъчен опит.
В момента в сила са мрежовите кодекси свързани с механизма за разпределение на капацитет Capacity Allocation Mechanisms (CAM), процедурите за управление на претоварването Congestion Management Procedures (CMP), балансиране Balancing (BAL) и правила за оперативна съвместимост и обмен на данни Interoperability and Data Exchange Rules (INT).
Съвместната платформа е на адрес www.gasncfunc.eu
На 17 февруари от 16 часа ще се проведе уебинар, на който ще  се даде обяснение на  процеса и ще се илюстрират всички необходими подробности относно начина на използване на платформата.
Достъп до уебинара на адресНяма коментари:

Публикуване на коментар