вторник, 23 февруари 2016 г.

Енергетика: Как да се формира европейския пазар за електроенергия Международната агенция по енергетика (МАЕ) публикува доклад за европейския пазар на електроенергия Re-powering Markets:Market design and regulation during the transition to  low-carbon power systems
Докладът задава ключови препоръки за европейски дизайн на пазара на електроенергия и представя най-добрите практики за изграждане  на нов дизайн на пазара на електроенергия.

В доклада са описани подробно най-добрите начини за ‘re-power’ на електроенергийни пазари. Има се предвид процеса на подмяна на остарелите пазарни рамки с нови, които отговарят на съвременната политика за трансформация и декарбонизация на енергийния пазар.
Политиката на Европа е да стане номер едно във възобновяеми енергийни източници. За целта съюза трябва да подготви енергийната си  система по такъв начин, че повече от половината от потреблението на електроенергия да се захранва от възобновяеми енергийни източници.

Няма коментари:

Публикуване на коментар