понеделник, 29 февруари 2016 г.

Железопътен транспорт: Комисията поиска от България да транспонира Директивата за жп транспортаКомисията обяви, че България заедно с Германия, Гърция, Латвия, Люксембург, Румъния и Чешката република не са транспонирали в националното си законодателство Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство. В Директивата се съдържат основните разпоредби за отварянето на пазара за конкуренция в сектора на железопътния транспорт. С нея се установяват правилата за управление на железопътната инфраструктура и дейностите в областта на железопътния транспорт, критериите за лицензиране на железопътни предприятия, принципите и процедурите за определяне и събиране на инфраструктурни такси и за разпределяне на инфраструктурния капацитет, както и за упражняване на регулаторен надзор.
Държавите членки трябваше да въведат в сила мерките, необходими за привеждане в съответствие с Директивата, в срок до 16 юни 2015 г.
На 22 юли 2015 г. Европейската комисия изпраща  официално уведомително писмо на посочените държави членки с напомняне за задълженията им по прилагане на мерките в железопътния транспорт. Те все още не са уведомили Комисията какви мерки са предприели за транспониране на директивата.
 Ако в срок до два месеца те не изпратят информация за предприетите мерки, Комисията може да сезира Съда на ЕС.

Няма коментари:

Публикуване на коментар