петък, 17 януари 2020 г.

Енергетика: Консултация относно планове за реформа на пазара на електроенергия на Литва и на Великобритания


Европейската комисия започва консултация на План за  реформи на пазара на електроенергия в Литва. Резултатите от получените становища от публични и частни заинтересовани страни ще бъдат взети предвид в оценката на Комисията за планираните от Литва реформи на пазара. Съгласно Регламент за енергийния пазар 2019/943 от държавите членки се изисква да предприемат  реформи на своя пазар на електроенергия, ако и когато установят вероятен недостиг на доставки на електроенергия и предвиждат въвеждането на механизъм за осигуряване на капацитет.

В консултациите могат да участват национални, регионални и местни органи, частни дружества, отраслови сдружения, малки и средни предприятия, организации на потребителите, профсъюзи, НПО, екологични организации, консултанти и други заинтересовани страни от държавите членки.

Консултацията ще продължи до 31 януари 2020 г.


ЕК започва също консултация на Плана за реформи на пазара на Великобритания.

Срокът на консултацията е до  4 февруари 2020 г. 

План за реформа на пазара на електроенергия на Литва

План за реформа на пазара на електроенергия на Великобритания

Няма коментари:

Публикуване на коментар