сряда, 29 януари 2020 г.

Енергетика : Форум за прилагането на механизма за капацитетТемата на форума е важна, защото редица държави членки изразяват опасения, че доставките на електроенергия може да не са в състояние да посрещнат търсенето в резултат на недостатъчни инвестиции, поради несигурността на пазара и на регулаторните мерки.

На този етап от развитието на енергийния пазар, механизмите за осигуряване на капацитет представляват важен допълнителен инструмент за подкрепа на пазара и разрешаване на проблема с „липсващите пари“, което обикновено се изразява в намаляване или недостиг на инвестиции.

Много е важно механизмите за осигуряване на капацитет да бъдат правилно проектирани, за да не нарушават конкуренцията на пазара и да осигуряват стабилни доставки в бъдеще. Механизмът за осигуряване на капацитет може да поддържа високо ниво на сигурност на доставките, чрез насърчаване на инвестициите както от страна на предлагането, така и от страна на търсенето.  От друга страна механизмите за капацитет могат да помогнат на дружествата да се адаптират към пазарната реалност и да подобрят възвръщаемостта на инвестицията си.

На конференцията ще представят презентации широка гама от експерти, като представители на оператори на преносни системи (ОПС), енергийни регулатори, консултантски компании и др.

Участниците във форума ще имат възможност да установят контакти с мрежа от експерти в тази област - лидери на индустрията, представители на операторите на преносни системи, специалисти от правителства и изследователи. Те ще имат възможност да придобиват знания  и споделят мнения относно  основните промени и регулаторните препоръки свързани с проектирането и прилагането на механизма за осигуряване на капацитет. Освен това на форума ще бъдат представени примери за действащи механизми за капацитет в Португалия, Франция, Дания, Великобритания,  Белгия, Гърция и САЩ.  

·          
              Основни теми, които ще се дискутират на форума:

 • Последните развития в механизмите за осигуряване на капацитет от европейска перспектива Европейската оценка на адекватността на ресурсите: Към прилагането на пакета "Чиста енергия“
 • Еволюция на френските механизми за капацитет
 • Еволюция на механизма за капацитет в САЩ
 • Разработване на общи правила за трансгранично участие
 • Адаптиране на стратегическите резерви към изискванията на  Регламента за електроенергия
 • Преглед на последните резултати от търговете за капацитет
 • Еволюция и статут на португалския механизъм за капацитет в рамките на Иберийския пазар
 • Актуализации на пазара на електроенергия в Дания
 • Механизъм за капацитет в Белгия-акцент върху подхода за проектиране при най-ниски разходи
 • Пазара на капацитет във Великобритания:  предизвикателства и възможности
 • Анализ на предложения механизъм за капацитет  от Гърция
     Желаещите за участие във форума могат да се регистрират до 7 февруари 2020 г. на следния ЛИНК

Няма коментари:

Публикуване на коментар