четвъртък, 15 април 2010 г.

Държавна помощ: Комисията започва задълбочено разследване на разсрочването на дълг в размер на 9,8 милиона EUR за българското дружество „Русе индъстри“

Европейската комисия започна задълбочено разследване на плановете на България да разсрочи дълг в размер на 9,8 милиона EUR, дължими на държавата от „Русе индъстри“ АД, производител на метални конструкции и елементи. Комисията има съмнения дали предложената мярка е в съответствие с правилата на ЕС за помощите за оздравяване и преструктуриране. Започването на задълбочено разследване позволява на заинтересованите страни да изпратят своите мнения относно мярката, която подлежи на оценка. То не предопределя резултата от процедурата.

Няма коментари:

Публикуване на коментар