четвъртък, 1 април 2010 г.

Втори информационен бюлетин на Европейската мрежа по конкуренция-ECN Brief

Вторият информационен  бюлетин съдържа информация за дейностите по прилагане на правилата за конкуренция на членоветe на Европейската мрежа по конкуренция -националните органи по конкуренция на държавите членки и Главна дирекция "Конкуренция" на Европейската комисия, за периода декември 2009 г. - март 2010 г.
Бюлетинът може да се види тук.

Няма коментари:

Публикуване на коментар