събота, 27 октомври 2012 г.

Енергетика: Може ли обикновения гражданин да вземе информирано решение за изграждане на ядрена централа


Решението за провеждането на референдума за изграждането на ядрена централа вече е факт. Но, заедно с това възниква и основния въпрос - в състояние ли е един средно статистичен гражданин на България да вземе информирано решение и да прецени целия комплекс от проблеми, които съпътстват изграждането на толкова сложно съоръжение. А да не говорим за въпросите свързани с безопасната експлоатация на централата, съхранението на радиоактивните отпадъци,  и т.н. и т.н.
Напоследък сме свидетели как редица държави се отказват от развитието на ядрената енергетика. Причината за този отказ  не е само вследствие на ядрената катастрофа във Фукушима, а и от осъзнаването на факта, че от работата на ядрените централи остават радиоактивни отпадъци, чието безопасно дългосрочно съхранение се  оказва технически сложно, скъпо, а  и вредно за околната среда начинание.
Затова напоследък се прие и специално европейско законодателство, което задължава държавите членки да приемат специални планове за управление и дългосрочно съхранение на отработеното гориво и  радиоактивните отпадъци от ядрените централи.
И за да не бъда голословна предлагам един доклад на 
 ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ, който прави анализ на
изпълнението на задълженията по Съвместната  конвенция за безопасност на управление на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци и дава ясна представа за сложността на материята.
Въпросът ми е може ли един обикновен гражданин, да се запознае и да се ориентира в многобройните технически, технологични, финансови и екологични въпроси, свързани с изискването за  безопасното управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци от ядрените централи, че на всичкото отгоре да вземе и отговорно информирано решение дали да се строи нова ядрена централа?

Моят отговор е НЕ, а Вашият?

Няма коментари:

Публикуване на коментар