понеделник, 15 октомври 2012 г.

Енергетика: Стартира специален сайт с база данни за правната рамка при възобновяемите енергийни източнициПроизводството на енергия от възобновяеми източници се урежда със специално европейско законодателство. Понякога е трудно на участниците на този пазар да се ориентират в правната рамка, отнасяща се до развитието на възобновяемите енергийни  източници (ВЕИ). За да подпомогне по-доброто и лесно запознаване с правилата за ВЕИ, ГД „Енергетика” съобщи, че е създаден и вече функционира специален сайт наречен „Правото на Европа за ВЕИ” RES LEGAL Europe
Сайтът RES LEGAL Europe представлява онлайн база данни, които включват схемите за подпомагане, въпросите свързани с достъпа и използване на мрежите (инфраструктурата), а така също и въпроси свързани с политиките по отношение на развитието на възобновяемите енергийни източници  в държавите-членки на ЕС 27, страните от ЕАСТ и някои страни-кандидатки за ЕС. Базата данни обхваща трите енергийни сектора: електроенергия, отопление/охлаждане и транспорт и може да се използва безплатно. Сайтът RES LEGAL Europe има за цел да осигури бърз преглед на различните национални разпоредби по отношение на възобновяемите енергийни източници по един ясен, кратък и удобен начин. Базата данни ще се актуализира редовно. Датата на създаване, последната актуализация на информацията и името на отговорния автор ще се показват във всеки профил.
Информацията в базата данни е въз основа на съответните правни източници. Осигурени са и връзки към националните правни източници на оригиналния им език, а също така са дадени и списък с контакти в регулаторни органи и експерти, които ще могат да отговарят на допълнително зададени въпроси.
Разработен е и специален инструмент за сравняване Comparison tool, чрез който може да се правят сравнения между държавите по първоначално зададени критерии, свързани с тарифите, условията за достъп до мрежата и др. въпроси относно прилаганите политики при развитието на ВЕИ.


Сайтът RES LEGAL EuropeНяма коментари:

Публикуване на коментар