сряда, 31 октомври 2012 г.

Антитръст: Комисията срещу Microsoft – битката продължава


Европейската комисия съобщи, че е уведомила Microsoft за своето предварително становище, по повод започнало неотдавна  антитръстово производство за неспазване на поети през 2009 г. ангажименти в съответствие с чл. 9 от Регламент1/2003 на Съвета.

Какво представляват поетите от Microsoft ангажименти
През 2009 г. Eвропейската комисия прие решение, с което правно обвърза предложените от Microsoft ангажименти за засилване на конкуренцията на пазара на уеб браузъри. Ангажиментите бяха поети в отговор на антитръстово разследване на Комисията и изразените  от нея опасения, че Microsoft е обвързал своя уеб браузър Internet Explorer с операционната система за персонални компютри Windows в нарушение на правилата на ЕС относно злоупотребата с господстващо положение на пазара (член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). За да отстрани проблемите за конкуренцията, Microsoft се ангажира да предложи на европейските потребители на Windows избор между различни уеб браузъри и да позволи на производителите и на потребителите на компютри възможността да деактивират Internet Explorer. Съгласно ангажиментите, одобрени от Комисията, в продължение на пет години в Европейското икономическо пространство Microsoft ще предостави възможност (чрез механизма Windows Update) на потребителите на Windows XP, Windows Vista и Windows 7 да избират посредством „екран за избор“ кои уеб браузъри да инсталират в допълнение към Microsoft Internet Explorer или вместо него.
Ангажиментите предвиждат също така производителите на компютри да могат да инсталират конкурентни уеб браузъри, да ги активират като основни и да деактивират Internet Explorer. За потребителите е
На 16 юли Комисията отново откри производство, тъй като има съмнения, че  Microsoft не спазва поетите през 2009 г. ангажименти. Повече подробности ТУК
Сега Комисията съобщава, че е достигнала до предварително заключение, че Microsoft не е спазвал поетите ангажименти да предложи на потребителите възможност за избор  на екран, чрез който да им даде възможност лесно да изберат предпочитания от тях уеб браузър. В тази връзка изпраща на компанията твърденията си за извършено нарушение. Това  е формална стъпка при процедурата по антитръстовите разследвания на Комисията. След получаване на това предварително становище на Комисията, страната има право да отговори в писмена форма и да поиска устно изслушване, при което да изложи аргументи в своя защита. Само след като страната упражни правото си на защита, Комисията ще вземе окончателното си  решение.
Ако се установи, че Microsoft е нарушил ангажиментите, поети в съответствие с член 9 от Регламент 1/2003 на Съвета, на компанията може да бъде наложена санкция до 10% от общия годишен оборот за предходната финансова година.

Няма коментари:

Публикуване на коментар