събота, 27 октомври 2012 г.

Енергетика: Европейската комисия сезира Съда на Европейския съюз заради непълно транспониране на правилата на ЕС за енергийния пазар от страна на Полша и Словения


Европейската комисия съобщи, че  сезира Съда на Европейския съюз за неизпълнение на задължението за пълно транспониране на правилата на ЕС за вътрешния енергиен пазар  от страна на Полша и Словения. Към днешна дата Полша частично е  транспонирала Директивата за електроенергия. Словения не е напълно транспонирала и двете директиви от енергийния пакет- Директивата  за електроенергия, и Директивата за газ.
Тези директиви трябваше да бъдат транспонирани от държавите членки до 3 март 2011 г. 
За Полша - Комисията иска от Съда да наложи ежедневна имуществена санкция в размер  на  € 84 378.24.
За Словения - Комисията предлага ежедневна имуществена санкция от €10 287.36. за всяка от директивите.
В случай, че Съдът приеме да наложи санкциите, те ще се изчисляват като дневната периодична имуществена санкция ще се умножава по дните, изчислени от датата на решението до цялостното транспониране на директивите.
Преди Комисията да сезира съда, двете държави са получили официални уведомителни писма, съответно  през септември и ноември 2011 г. с напомняне, че не са напълно транспонирали директивите от енергийния пакет. Писмата са били последвани от  мотивирани становища, изпратени до Полша през май 2012 г. и до  Словения през юни 2012 г.. Въпреки това директивите все още не са напълно транспонирани, което е основание ЕК да сезира Есъд с предложение за налагане на имуществена санкция на двете държави.
Комисията също така информира, че в момента проучва ситуацията и в други държави-членки, до които е адресирала мотивирани становища за непълно транспониране на правилата за  пазара на електроенергия и газ. Не е изключено в следващите месеци  ЕК да сезира Есъд  с предложение за налагане на санкции и на други държави-членки.

В същото време ЕК отново напомня, че през месец февруари 2011 г. държавните и правителствени ръководители на ЕС обявяват необходимостта от завършване на вътрешния енергиен пазар до 2014 г. Своевременното и пълно транспониране на европейското законодателство относно единния пазар на природен газ и електроенергия в националните нормативни уредби е от съществена важност за постигането на тази цел. Третият енергиен пакет съдържа важни разпоредби за правилното функциониране на енергийните пазари, включително нови правила за отделянето на мрежите, за укрепване независимостта и правомощията на националните регулаторни органи и правила за подобряване на дейността на пазарите на дребно в интерес на потребителите.


Няма коментари:

Публикуване на коментар