сряда, 5 декември 2012 г.

Антитръст: Комисията наложи рекордна санкция от 1,47 млрд евро за картел


Европейската комисия съобщи, че е наложила санкции на седем международни икономически групи с общ  размер от 1 470 515 000 евро,  за участие в един или в два различни картели в сектора на катодно-лъчевите тръби (cathode ray tubes (CRT)). В продължение на почти десет години, между 1996 и 2006 г., компаниите са фиксирали цени, разпределяли са пазари и клиенти помежду си и са ограничавали производството си. Единият от картелите засяга пазара на цветните телевизионни тръби, използвани за телевизори, а  другият за  цветни  тръби за дисплеи, използвани в областта на компютърните монитори. Действието на картелите е покривало целия свят. Нарушенията, установени от Комисията обхващат цялото Европейско икономическо пространство (ЕИП). 
Chunghwa, LG Electronics, Philips и Samsung SDI са  участвали  и в двата картели, Panasonic, Toshiba, MTPD (понастоящем дъщерно на Panasonic) и Technicolor (Thomson) са участвали  само в картела за телевизионни тръби. Компанията Chunghwa е получила пълно освобождаване от санкции, тъй като първа е  разкрила на Комисията съществуването на двата картела.
Други компании, в съответствие с Програмата за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер, са получили намаляване на размера на санкцията, тъй като са  сътрудничили при  разследването на Комисията.
Заместник-председателят на Комисията, отговарящ за политиката в областта на конкуренцията Хоакин Алмуния, оценява действието на двата  картела „като по учебник“: те са включвали всички от най-тежките форми на антиконкурентно поведение, които са строго забранени за компании, развиващи бизнес в Европа. Катодните тръби са много важен компонент при производството на телевизионни и компютърни екрани. Те съставляват от  50 до 70% от цената на екрана.Според анализа на Комисията това дава индикация,  че действието на картела е нанесъл  сериозна вреда едновременно на производителите на телевизори и на компютри в рамките на ЕИП. А в крайна сметка това противоправно поведение е причинило  вреди на европейските потребители през годините .

Двата картела  са сред най-добре организираните картели, които Комисията е разследвала. В продължение на почти10 години, участниците в картела, са прилагали най-вредните антиконкурентни практики, включително определяне на цените, подялба на пазара, разпределение на клиенти, координиране на  капацитета и производството и обмен на чувствителна търговска информация. Картелът също е имал изградена система за контрол, чрез която се е следило изпълнението на взетите решения, включително и специален одит за контрол дали се спазват плановете за ограничаване на капацитета.

Картелът е действал чрез организирани срещи на високо управленско ниво, наречени от самите участници в картела "зелени срещи", тъй като те често са завършвали с  игра на голф. На тези срещи са се определяли общите насоки за действие на картела, а подготовката и изпълнението  са осъществявани чрез срещи на по-ниско ниво  наричани "стъклени срещи". Те са се осъществявали регулярно, на тримесечна, месечна, понякога дори седмична база. Срещите са се провеждали на различни места в Азия (Тайван, Корея, Япония, Малайзия, Индонезия, Тайланд, Хонг Конг и др.) и в Европа (Амстердам, Будапеща, Глазгоу, Париж, Рим). Картелът е покривал  търговската дейност на компаниите в целия свят.
Многостранните срещи обикновено са започвали с анализ на търсенето, производството, продажбите и капацитета в основните области на продажби, включително и в Европа, след което се е пристъпвало към обсъждане на цените, включително и за индивидуални клиенти, т.е. производители на телевизори и компютри. Според Комисията картелите са имали пряко въздействие върху клиентите в Европейското икономическо пространство (ЕИП) и в крайна сметка са нанесли вреди на крайните потребители. Участниците в картела са се опитвали тайно да въздействат на спада на пазара на CRT в ущърб на потребителите. Намерен е документ, в който са записани разискванията по време на среща на картела, където ясно е посочено: "необходимо е производителите да избегнат ценовата конкуренция, чрез контролиране на производствения им капацитет".
Разследването на ЕК също разкрива, че фирмите са били наясно, че нарушават закона. Например, в документ открит по време на проверките на Комисията е отправено предупреждение, както следва: "От всеки се изисква да го запази в тайна, тъй като то би  ни нанесло сериозни щети, ако достигне до клиенти или Европейската комисия". Поради тази причина участниците са взимали предпазни мерки, за да не бъдат намерени в тях документи, уличаващи ги в антиконкурентни практики. Някои документи са имали надпис: "Моля, изхвърлете следния документ, след като го прочетете."
                                                                                         
Санкциите на компаниите  са определени въз основа на Насоките от 2006 г. на Комисията, относно изчисляване на санкциите при антитръстови нарушения.
При определяне на размера на санкциите, Комисията е взела предвид продажбите на предприятията на съответните продукти в рамките на ЕИП, много сериозния характер на нарушението, неговия географски обхват, изпълнението му и неговата продължителност. Изчислената санкция за компанията Chunghwa е в размер съответно от 8 385 000 евро  и 8  594 000 евро за участие в двата картела, но тя е получила пълно освобождаване от санкция, тъй като е  разкрила съществуването на картела на ЕК.
Samsung SDI, Philips и Technicolor получават  намаляване на глобите, вариращи в границите от 10 до 40% заради  сътрудничеството им по програмата на Комисията за освобождаване от санкции или намаляване на техния размер. Намаленията отразяват времето на тяхното сътрудничество и важността на представените от тях доказателства, помогнали на Комисията да докаже картелите.


Санкциите на предприятията 

Повече информация по този случай ще бъде публикувана в публичния регистър на Комисията под номер дело 39437, след като бъде  заличена информацията, представляваща търговска тайна.

Иск за обезщетение
ЕК също напомня, че всяко лице или фирма, засегнати от антиконкурентното  поведение, както е описано в този случай, може да отнесе въпроса пред съдилищата на държавите-членки и да потърси обезщетение. Според съдебната практика на Съда на Европейските общности (СЕО) и Антитръстовия Регламент (Регламент 1/2003 на Съвета), решението на Комисията може да се използва като доказателство пред националните съдилища, че поведението на компаниите е незаконно.
Повече информация за исковете  за обезщетение за вреди

Пресконференция на комисар Алмуния

Няма коментари:

Публикуване на коментар