събота, 1 декември 2012 г.

Енергетика: Как енергийният регулатор на Обединеното Кралство защитава потребителите


Ofgem – националният регулаторен орган на Обединеното Кралство за сектор електроенергия и газ съобщи, че задължава  Е.ОН да изплати £ 1.7 милиона компенсации на  потребителите след установена грешка компанията. Ofgem е приел ангажимент от E.ON, с който компанията се задължава да  изплати  около £ 1,4 милиона на около 94 000 потребители, на които са били неправилно начислени такси при искане за смяна на доставчик или надвзети суми при повишения на цените.
Според Ofgem, доставчикът има задължение да изпрати на потребителите 30-дневно предизвестие преди  повишение на цените, това дава възможност на клиентите да преминат към друг доставчик ( тъй като пазара в Обединеното Кралство е либерализиран и потребителите могат да се обърнат към различни доставчици на ел. енергия) преди увеличението да влезе в сила. Ако клиентът информира компанията, че има намерение да  избере друг доставчик,  в рамките на този период, не на следва да му се начисляват такса за отказ или по висока такса, дори ако самото преминаване към друг доставчик се осъществява след срока за увеличение на цените.

Ofgem е започнал производството срещу E.ON след оплакване от негов клиент.
В съответствие с поетия ангажимент Е.ОН е информирал  Ofgem, че всички засегнати потребители вече са идентифицирани, компанията ще се свърже с тях и ще им  направи отстъпка  средно по £ 14.83. Това включва осем процента лихва върху сумата, с която те са били неправилно таксувани.
Е.ОН също се е съгласил да направи допълнително заплащане от около £ 300 000 на Фонд на потребителите, които работи в партньорство с Фонд за възрастни потребители, като жест на добра воля. Е.ОН прави тези плащания, тъй като е признал, че не е изпълнил лицензионните си задължения.

Фондът за възрастни подпомага със съвети и финансово подкрепя възрастни уязвими потребители. Също дава съвети как де се спестява енергия в дома чрез предлагане на  практически  схеми Handyman и Handyperson.

Няма коментари:

Публикуване на коментар