петък, 14 декември 2012 г.

Енергетика: Какви са перспективите пред партньорството между ЕС и Русия в областта на енергетиката


На 12 декември 2012 г. в Никозия се проведе седмата среща в рамките на Постоянното партньорство в областта на енергетиката ЕС- Русия. EU-Russia Permanent Partnership for Energy.
Участниците в срещата-  руският министър на енергетиката, А. Новак, и комисарят  на ЕС за енергетиката, Г.Йотингер, са разглеждали енергийните отношения между ЕС и Русия в навечерието на срещата на  върха ЕС-Русия, която ще се проведе на 21 декември 2012 г. в Брюксел.
В съвместно съобщение за пресата участниците в срещата информират, че са обсъждали текущи задачи, които трябва да се извършват в рамките на енергийния диалог ЕС-Русия, с оглед неговото по-нататъшно развитие. Взели са под внимание работата по съществуващите споразумения между двете страни, приветстват интензивната работа на Консултативния съвет за газ, създаден през 2011 г., който трябва да оцени развитието на пазарите на газ в ЕС и Русия и да направи независими препоръки за дългосрочното сътрудничество межде ЕС-Русия в областта на природния газ. Двете страни също съобщават, че са обсъдили  промените в световните и  европейски пазари на газ и са отбелязали  ролята на дългосрочните договори и инвестиции за осигуряването на енергийната сигурност, предвидимост и прозрачност на доставките.
Двете страни изтъкват напредъка, постигнат в създаването на Пътната карта до 2050 г. за развитие на съвместен енергиен пазар между ЕС и Русия и че в техен интерес е  да продължат дискусиите по нерешените въпроси с цел завършването на картата.
Комисар Йотингер и министър Новак са обсъдили и  инфраструктурни въпроси и в този контекст приветстват пускането в експлоатация през октомври 2012 г. на втория лъч на "Северен поток“  и отбелязват  старта на „Южен поток“ през декември. Те са обменили мнения относно трансграничното поддържане и развитие на инфраструктурата, чрез  удължаването  на "Северен поток" и строежа на „Южен поток“ в контекста на съответните регулаторни рамки. Също на срещата са дискутирани въпроси относно съвместната експлоатация на  енергийните системи на Балтийските държави, Руската федерация и Беларус и състоянието на водените преговори по тези въпроси.
На срещата е постигнато споразумение за изработване на план за работа за продължаване на енергийния диалог ЕС-Русия през 2013 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар