вторник, 11 декември 2012 г.

Антитръст: Комисията започва производство срещу електроенергийната борса на Румъния


Европейската комисия съобщи за поредното антитръстово производство в енергийния сектор. ГД „Конкуренция“ открива  официална производство срещу OPCOM и Transelectrica, за  да разследва дали операторът на единствената енергийна борса в Румъния злоупотребява с господстващото си положение. Комисията има опасения, че OPCOM прилага дискриминационни практики спрямо  компаниите, желаещи да търгуват на борсата,  въз основа на тяхната националност или място на установяване, което е в нарушение на член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Комисията напомня, че откриването на официално производство  не предрешава резултата от разследването, а това е обичайната процедура, чрез която се постига по - задълбочено разследване на случая. Комисията ще разследва изискването на  OPCOM  всички участници на спот пазарите на електроенергийната борса да имат  румънска регистрация по ДДС и следователно да са установени в Румъния.
Според Комисията тази бизнес практика може да увеличи разходите за чуждестранни търговци, които искат да правят бизнес чрез електроенергийната борса на Румъния и да възпрепятства чуждестранните търговци да навлязат на пазара на едро на електроенергия в Румъния. По този начин се намалява пазарната ликвидност и ефективност.
Борсите за електроенергия са от решаващо значение за прозрачното и  надеждно пазарно формиране на цените на електроенергията. Те осигуряват публичност на  ценовия индекс, който може да се използва за целия пазар на електроенергия.
Повече информация за това разследване ще бъде на разположение в публичния регистър на ГД“Конкуренция“,  случая се води под дело номер 39 984- румънска борса  за електроенергия. OPCOM.

Няма коментари:

Публикуване на коментар