понеделник, 21 януари 2013 г.

ЕК публикува доклада за свободата на медиите и плурализма в ЕС


Европейската комисия днес публикува окончателния доклад на групата на високо равнище по въпросите на свободата на медиите и плурализма. Докладът представя констатациите и препоръките на независимата група, председателствана от бившия президент на Латвия, проф. Vaira Vike-Freiberga, проф. Herta Däubler-Gmelin, проф  Miguel Maduro и г-н Ben Hammersley.
Докладът разглежда и дава препоръки по широк кръг от въпроси, свързани със свободата на медиите: по конкретно за правомощията на ЕС в областта на медиите, независимостта на националните регулатори, конкуренцията на медийния пазар и осигуряване на плурализъм на медиите, кодекси за поведение на журналистите и неутралността на мрежата. Комисията ще подложи на по нататъшни консултации и политически дебат доклада, но преди това ще даде собственото си  становище по доклада. Същевременно Комисията приканва всички заинтересовани страни да дадат становища на адрес: cnect-taskforce-media@ec.europa.eu

Няма коментари:

Публикуване на коментар