събота, 29 юни 2013 г.

Полезна информация:Как да се информирате за правата си на пътник?

Европейската комисия обяви, че стартира кампания, чрез която да информира какви са правата на пътниците в ЕС. В рамките на кампанията бе създаден уебсайт, включващ всички видове транспорт. Уебсайтът е достъпен на всички официални езици на ЕС.

За повече информация вижте: http://ec.europa.eu/transport/passengers/index_en.htm
Уебсайта на Комисията Права на пътниците в ЕС.
Съществува и мобилно приложение за всички видове транспорт и за четири мобилни платформи: iPhone и iPad, Android, Blackberry и Windows Phone 7. Приложението е достъпно на 22 от езиците на ЕС. За всеки евентуален проблем приложението ви информира какви са правата на пътниците и към кого да се обърнете, за да подадете жалба.

Няма коментари:

Публикуване на коментар