четвъртък, 6 юни 2013 г.

ЕС наложи антидъмпингово мито на вноса на слънчеви панели от Китай


В Официален вестник от 5 юни на ЕС е публикуван


от 4  юни 2013  година

за  налагане  на  временно  антидъмпингово  мито  върху  вноса  на  кристални  силициеви фотоволтаични  модули  и  ключови  компоненти (т.е.  елементи  и  полупроводникови  пластини)  с произход  или  изпратени  от  Китайската  народна  република  и  за  изменение  на  Регламент (ЕС)  № 182/2013  за  въвеждане на регистрационен режим  за вноса на тези  стоки  с произход или изпратени от  Китайската  народна  република.

Решението за налагане на антидъмпингово мито е резултат от разследването на ЕК,  започнало  през септември 2012 г. Девет месечното сериозно и задълбочено разследване и осъществените контакти на широка основа с участниците на пазара показва, че делът на вноса на слънчеви панели в ЕС е много голям, затова е необходимо въвеждането на митото да не доведе до пазарни смущения. Поради тези констатации ЕК възприема подход на постепенно въвеждане, като до  6 август 2013 г. митото ще бъде в размер на 11,8 %. След август митото ще бъде фиксирано на равнище 47,6 %, което е равнището, необходимо за премахване на вредата, която дъмпингът причинява на европейската промишленост.

Европейската комисия отново потвърждава готовността си да продължи обсъжданията с китайските износители  и с Китайската търговска камара,  за да бъде намерено решение в съответствие с изискванията на член 8 от основния антидъмпингов регламент, временните мита да могат да бъдат суспендирани и да се стигне до решение по пътя на преговорите.

Европейската комисия потвърждава готовността си през следващите седмици, на удобна и за двете страни дата, да бъде свикан съвместният комитет ЕС—Китай, за да обсъди конструктивно всички теми на  търговските отношения в съответствие с  общи ангажименти в рамките на СТО и в духа на  стратегическо партньорство между ЕС и Китай.

Няма коментари:

Публикуване на коментар