събота, 8 март 2014 г.

Антитръст : Какви ангажименти предлага Google по антитръстовото разследване на ЕКВ началото на месец февруари  на специална пресконференция комисарят, отговарящ за антитръстовите разследвания на ЕК Хоакин Алмуния обяви, че Google е направила трето подобрено предложение за поемане на зъдължение по антитръстовото разследване на Комисията, което продължава вече три години.
Според комисаря "... най-новото предложение, получено от Google след дълги и трудни преговори вече може да отговори на опасенията на Комисията."
Европейската комисия обяви, че по принцип приема предложените от Google подобрени задължения, тъй като те ще отстранят ограничаването на конкуренцията на пазара на онлайн търсенето и рекламата при търсене.
Това е третото подред предложение за поемане на задължение от страна Google. Комисарят обяви също, че са проведени "интензивни дискусии" между Генерална дирекция „Конкуренция“ и Google и изказа предположението, че „може би случая вече е на финалната права“.

Какъв е антитръстовия проблем при случая Google

Хронология на случая ЕК срещу Google
Ноември 2010: Европейската Комисия започва официално разследване срещу Google за злоупотреба с господстващо положение след получени жалби от редица компании вкл. Microsoft, TripAdvisor и Expedia.

Май  2012: Комисията стига до извода, че Google прилага  четири проблемни търговски практики, които нарушават конкуренцията на пазара на онлайн търсачките. В хода на производството Комисията изпраща писма до 1000 потребители и конкуренти и обработва 500 броя отговори.

Във връзка с установените четири нарушения зам. председателят на Европейската комисия и комисар, отговарящ за конкуренцията Хоакин Алмуния в специално изявление съобщи, че това са бързо развиващи се пазари и в интерес на потребителите е установените проблеми за конкуренцията да се разрешат бързо. В случая възстановяването на конкуренцията на пазара на по-ранен етап е за предпочитане пред дългото и тежко състезателно антитръстово производство пред съда.

По този начин ЕК избира краткия вариант за приключване на случая. Според практиката на комисията едно антитръстово производство за установяване на злоупотреба на пазара може да приключи по два начина.

При тежки злоупотреби на пазара, които са довели до съществено ограничаване на конкуренцията, в резултат на което потребителите претърпяват значителни вреди, Комисията налага санкция на компанията нарушител, която може да достигна до 10 % от световния й оборот за предходната финансова година. По тази процедура случаят  продължава с години, тъй като обикновено санкционираната страна обжалва решението на ЕК пред Съда на ЕС. Практиката показва, че  антитръстовите съдебни производства продължават няколко години.

С оглед на бързото възстановяване на конкуренцията на пазара Комисията приема да продължи случая Google по процедурата за поемане на задължения (чл. 9 от Регламент 1/2003 на ЕС), което според комисар Алмуния е за предпочитане пред дългото и тежко съдебно състезателно антитръстово производство. ЕК предлагана компанията в рамките на няколко седмици да представи предложения с корективни (защитни) мерки remedies, които да отстранят проблемите за конкуренцията на пазара.
Юли 2012: Google приема напълно да сътрудничи на Комисията. ЕК стартира преговори с Google за възможните мерки, комисарят Алмуния заявява, че двете страни са постигнали  "добро ниво на разбирателство."

Декември 2012: Провежда се среща между комисаря по конкуренция Алмуния и изпълнителния директор на Google Ерик Шмид, на която се решава Google да направи предложение през януари за поемане на задължения, с които да се отстрани проблема за конкуренцията.

Януари 2013: Google прави предложение за разрешаване на проблемните области за конкуренцията свързани с фаворизирането на собствените услуги на компанията, налагането на ограничения в споразуменията с рекламодателите и копирането  или директно извличане на  съдаржание от конкурентните сайтове без разрешение.

Април 2013: Комисията подлага предложенията на Google на пазарен тест и дава един месец срок на конкурентите на компанията да дадат становище по предложените мерки.

Май 2013: Конкурентите на Google разкритикуват предложенията на компанията и ги определят като „преднамерено абсурдни“
Юли 2013: ЕК иска от  Google да подобри направените предложения.
Септември 2013: Google прави  нови предложения. задължения
Октомври 2013: Google прави нови предложения.
Ноември 2013: ЕК удължава срока за отговорите на конкурентите по последните предложения на Google.

Декември 2013: Конкурентите на Google и групи на потребители отхвърлят предложенията на компанията, тъй като те не разрешават проблемите за конкуренцията при онлайн търсачките. Алмуня потвърждава, че предложенията на  Google са „неприемливи“ и иска от компанията да направи предложение с по-добри ангажименти.
Януари 2014: Алмуния информира Google, че има "последна възможност“ да предложи как да се разрешат проблемите за конкуренция.
Януари 2014: ЕК дава публичност на предложеннието на  Google за поемане на задължения.


Какви задължения предлага да поеме Google?

Предложението за поемане на задължения обхваща четирите опасения, изразени от Комисията.

1) Първото опасение е свързано с начина, по който Google показва на дисплея резултатите на собствените си страници при търсенето на специализирани услуги в мрежата (като информация за стоки, хотели, ресторанти или търсачки за билети за полети). При подреждане на резултатите от търсенето в мрежата, Google винаги показва по-благоприятно своите собствени специализирани услуги за търсене, спрямо услугите на конкурентите. В много случаи, съответните конкурентни услуги много по – трудно се намират от потребителя. В същото време потребителите не са информирани, че Google третира (класира) по-благоприятно собствените си услуги.

За да отстрани проблема за конкуренцията, Google предлага да въведе троен подход за всички свои настоящи и бъдещи специализирани услуги за търсене и за всички входни точки за търсене ( т.е. независимо от това как е направена заявката за търсене).

• Потребителите ще бъдат уведомявани чрез етикет за обстоятелството, че собствените специализирани услуги за търсене на Google се поощряват.
• Тези услуги ще бъдат графично отделени от останалите резултати от търсенето, така че да бъде ясна разликата с нормалните резултати от търсенето в мрежата.
• За съответните специализирани услуги за търсене, Google ще показва видими връзки към три конкурентни специализирани услуги за търсене във формат, който е визуално сравним с връзките към собствените си услуги. Например, ако връзките на Google имат изображения, останалите връзки също трябва да имат изображения, включително и за мобилни устройства.
Конкурентите ще имат контрол върху това как те искат да представят своите предложения и по този начин ще поддържат бизнес модела си.
В случаите, когато Google не налага такси за включване в специализираната си услуга за търсене, конкурентите няма да бъдат таксувани, за да участват в конкурентни връзки. Избирането на тримата конкуренти, които ще се класират на дисплея при търсенето ще става въз основа на нормалния алгоритъм за търсене в мрежата на Google.
В случаите, когато Google ще изисква заплащане на такси за включване в специализираната си услуга за търсене, тримата конкуренти ще бъдат избирани от група от допустими специализирани конкуренти за търсене, чрез прилагане на специален механизъм за търг.

За да отговори на опасенията на Комисията Google гарантира, че всеки път, когато насърчава своите собствени специализирани услуги за търсене на своята страница, услугите на конкурентите също ще бъдат показани по съпоставим начин. На практика това означава, че когато Google насърчава една от собствените си специализирани услуги за търсене, ще има три конкурентни услуги също показани на видно място в страницата и то по начин, който е ясно видими за потребителите: например , ако Google рекламира своите услуги със снимка, която е ключов елемент за привличане вниманието  на потребителите, конкурентните  услуги ще имат също такава снимка. Проведените от Комисията експерименти по време на пазарния тест нееднозначно са показали  значението на снимките за привличане на потребителското кликване. Този принцип за показване на страницата на снимки ще се прилага не само за съществуващите специализирани услуги за търсене, но също така и за бъдещи такива: Ако в бъдеще Google реши да покаже видео, конкурентите също ще имат възможност да показват видео.

По време на пресконференция в Брюксел, Хоакин Алмуния също демонстрира как след най-новите предложения на Google ще се появяват резултатите на страниците при търсене на стоки и услуги или адреси в ЕИП. 

Примери за това какво е положението днес и това, което Google предлага.

При съществуващото положение, ако потребителят търси газов грил в момента в  горната част на страницата ще види  само специализираната  услуга за търсене на  Google с приложени снимки.


 

Екранът в момента при търсене на стоки и услуги чрез Google:Втората илюстрация  показва как резултатът от търсенето на газов грил би се променил, ако се приложи  предложението на Google за поемане на задължение. В този случай при търсенето на страницата вече се показват в непосредствена близост до специализираните резултати на Google и линкове към стоката на три конкурента. Снимките на конкурентите са с еднакъв размер и качество като тези на Google. Конкурентите също ще имат пълен контрол над това как изглеждат техните връзки и къде те отвеждат потребителя. Оценката на Комисията е, че с направеното предложение за промяна от страна на Google се постига значително подобрение на конкуренцията при услугите за търсене.
Екранът след прилагане на задълженията с появяване на информация за три конкурента:


При мобилните услуги размерът на екрана ограничава броя на  резултатите, които  могат да бъдат показани едновременно. От илюстрацията е видно, че в този случай в непосредствена близост до специализираните резултатите от търсенето на Google, се показва връзка на конкурент директно с картина. Ако потребителят избере да премине през екрана се появяват допълнителни резултати на конкуренти.

Оценката на комисията е, че по този начин се постига значително подобрение в сравнение с предишното предложение на Google, където данните на конкурентите стават достъпни само чрез екран посредник и няма възможност да се покаже снимка.В случаите на локално търсене, например търсене на адреси на кафенета в Париж, при сегашната ситуация страницата е заета предимно от специализирани резултати на Google.


Екранът в момента при търсене на географско разположение на  места


След прилагането  на предложените от Google задължения резултатите са без снимки,  защото собствените резултати на Google не разполагат с тази функция. Но това, което е от значение е, че трите конкурентни връзки, които имат лого и описателен текст, в действителност са поставени на видно място на върха на специализираните  резултатите от Google.Екранът след прилагане на задълженията поети от Google


Комисията предлага и пример как би изглеждал резултата от търсене под формата на таблети, където отново можете да се види, че има връзки за конкуренти.


Комисията признава, че при прилагане на предложените от страна на Google задължения не е възможно да се покажат  всички конкуренти, по един и същ начин. Следователно трябва да има избор и предложението на Google осигурява обективен механизъм за всички сценарии.


2) Вторият проблем за конкуренцията е свързан с начина, по който Google използва съдържанието на конкурентни специализирани услуги за търсене в своите собствени предложения. Google използва на своите собствени специализирани сайтове за търсене информация, например потребителски мнения от интернет, страниците на конкурентите си, като по този начин се възползва от инвестициите на конкурентите, без тяхното предварително разрешение, а понякога дори и срещу тяхното изрично желание.

За да отстрани този проблем, Google предлага да се даде възможност на трети страни да откажат използването на съдържанието им в специализирани услуги за търсене на Google, без това да оказва неоправдано влияние върху класирането им в общите резултати от търсенето на Google или на тяхното класиране в програмата на Google AdWords.

3) Третият проблем за конкуренцията се отнася до налаганите от страна на Google изисквания с клаузи за изключителност в споразуменията с издателите. Споразуменията на Google с издателите водят (де факто) до изключителност. Тези споразумения изискват от издателите да показват на техните уеб сайтове всички или повечето от рекламите за търсене на Google. По този начин се ограничава достъпът на конкурентите на Google до тези издатели.

За да отстрани този проблем, Google предлага да не включва в споразуменията си с издателите никакви писмени или неписани задължения, които биха изисквали от тях да включват изключително онлайн рекламите за търсене на Google.

4) Четвъртият проблем за конкуренцията е свързан с преносимостта на онлайн рекламни кампании от търсене на Google AdWords към платформи на конкурентите. Google не позволява на разработчиците на софтуер да предлагат софтуерни инструменти, които правят лесен начина за управление и прехвърляне на рекламни кампании от AdWords за търсене към други рекламни платформи за търсене като AdCenter на Microsoft.

За да се справи с този проблем, Google предлага повече да не налагат задължения, които биха попречили на рекламодателите да пренасят или управляват рекламни кампании чрез търсене на конкурентни рекламни платформи.


Какви са следващите стъпки

ГД „Конкуренция” ще запознае 18-те официални жалбоподателя с направените предложения за поемане на задължения и също така ще аргументира собственото си становище защо смята, че направените предложения ще отстранят по адекватен начин проблемите за конкуренцията на пазара. Тя ще предостави на жалбоподателите разумен срок, за да могат да дадат становището си по предложените от Google мерки. След като получи становищата, Комисията ще вземе окончателно решение дали да направи предложените ангажименти правно обвързващи за Google. Това може да отнеме още няколко месеца.

С други думи, в сравнение с направените вече две предложения от Google разликата сега е, че тези трети по ред предложения няма да бъдат подлагани на стандартния „пазарен тест”, за това свое решение в момента Комисията е подложена на сериозни критики не само от жалбоподателите, но и от редица антитръстови анализатори.
Ако Комисията направи предложените задължения правно обвързващи за компанията, то тези мерки следва да се спазват от Google на територията на 28 – те държави членки на ЕС плюс Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.

Изпълнението на задълженията ще бъде контролирано от независим наблюдаващ попечител в продължение на 5 години.

В този случай Комисията ще прекрати антитръстовото производство срещу Google. Тази възможност произтича от чл. 9 на Регламент 1/2003 на ЕС, който е в сила от 2004 г. По този начин компанията ще избегне санкции, които могат да бъдат до 10 % от общият оборот на компанията за предходната финансова година (за миналата година общият оборот на Google възлиза на 59,8 млрд.$.)

Комисията също напомня, че това не означава, че по този начин тя предоставя на Google имунитет срещу всяко следващо антитръстово разследване от нейна страна на.

На първо място, Комисията ще наблюдава изпълнението на всички ангажименти, поети от Google.

На второ място, Комисията ще продължи, когато е уместно, да проучва въпросите, които не са свързани с описаните четири проблема за конкуренцията, които следва да се разрешат с поетите ангажименти.

Например, Комисията ще продължи разследването срещу Google относно предполагаема злоупотреба с господстващо положение на компанията по отношение на Android.
Освен това Комисията ще контролира изпълнението на обявените задължения чрез специално определен наблюдаващ попечител.
Каква ще бъде ролята на наблюдаващия попечител?
Наблюдаващият попечител ще съдейства на Комисията и ще гарантира, че Google точно изпълнява всички задължения. Той не може да взема решения от името на Комисията, но може да предоставя на Комисията технически консултации по всички аспекти, свързани с изпълнението на поетите задължения. Например, трети страни ще имат възможност да информират наблюдаващия попечител за възникнали проблеми, свързани с прилагане на задълженията от страна на Google.

Наблюдаващият попечител също ще предоставя на Комисията, периодични доклади за изпълнението на мерките, както и ще докладва конкретни случаи, когато е необходимо. По-специално, той ще анализира всички нови реализации на специализирани услуги за търсене на Google и ще проверява дали те са в съответствие с принципите, изложени в ангажиментите.
Видео от пресконференцията с представяне на случая от комисаря по конкуренция Хоакин Алмуния.
Няма коментари:

Публикуване на коментар