вторник, 22 април 2014 г.

Енергетика: Писмото на президента Барозо до президента ПутинЕвропейската комисия (ЕК) публикува текста на писмото на председателя на ЕК, Барозо в отговор на писмото на президента Путин, изпратено на 10 април до няколко държави членки на ЕС и трети държави по повод кризата в Украйна и доставките на природен газ от Русия.

Отговорът е изготвен от името на Европейския съюз след консултации и получен мандат от всички 28 държави-членки.

В отговора се посочва, че на първо място отношенията в енергетиката трябва да се основават на принципа на взаимност, прозрачност, безпристрастност, недопускане на дискриминация, отвореност към конкуренция и продължаване на сътрудничеството за осигуряване на равни условия за безопасна и сигурна доставка и транзит на енергия. В този контекст в писмото се признава, че е необходимо спешно да се проведе структуриран и всеобхватен диалог по въпросите, свързани с Украйна, газовите дългове и цените. Също се посочва, че сътрудничеството между Европейския съюз и Руската федерация в областта на енергетиката се основава на общи интереси, от което следва, че залогът е в потвърждаването на надеждността на Руската федерация като доставчик на газ.

В писмото се посочва, че намерението на Газпром да изисква от Украйна предварително заплащане на  природния газ може да доведе до прекъсване на доставките в Европейския съюз. Освен това в писмото се припомня, че договорите за доставка на природен газ за Европа са сключени между европейски компании и Газпром. Поради това Газпром има отговорността и задължението да гарантира необходимите обеми природен газ, договорени в договорите за доставка на природен газ. Барозо напомня, че ЕС многократно е заявявал и очаква търговските оператори от всички страни да продължаватт да спазват договорните си задължения и ангажименти. От особено значение е, в светлината на развитието на международния пазар на газ, Руската федерация да остане надежден доставчик на газ.

Доставките на газ за Европейския съюз и доставките за Украйна са тясно свързани, затова в писмото се изразява готовност да се обсъдят с всички заинтересовани страни как трябва да се изпълняват тези договорни задължения като. Мнението е, че това трябва да става въз основа на пазарните правила, цени и международното право, които действат на територията на ЕС. Също така следва да се обсъди как да се гарантират, по един прозрачен и надежден начин количествата газ, които преминават транзитно през Украйна, съхранението на газ в Украйна и доставките за Украйна.

На второ място, в писмото се посочва, че дългосрочното решение с доставките на газ за Украйна е преминаването към функциониращ европейски пазар на газ, което ще доведе и до реформа на пазара на енергийната система на Украйна и това трябва да стане въз основа на правен и икономически ефективен и прозрачен режим. В контекста на кризата ЕС счита, че решения на двете руските претенции по отношение на краткосрочните просрочени задължения и дългосрочните механизми, включително за  цената на газа и условията при доставките на газ, трябва да бъдат решени в специални преговори и чрез наличните правни механизми. В писмото се подчертава, че промените в договорни отношения поради политически обстоятелства противоречат на духа за подкрепа и сътрудничество, които изразява самия Путин в писмото си.

Барозу категорично се противопоставя на идеята за напълно или частично спиране на доставките на природен газ и подчертава, че подобна стъпка от страна на Русия би създала съмнения относно желанието на страната да се разглежда като надежден доставчик на газ за Европа.

За да се предотврати такова развитие на кризата, в писмото се изразява готовност за провеждане на тристранни консултации с Руската федерация и в зависимост от съгласието на украинското правителство, с Украйна. Комисарят по енергетиката, е готов незабавно да се включи при решаването на конкретните проблеми заедно с руските и украинските си колеги и в тесен контакт с държавите-членки. За тази цел е предвидено той да се  свърже с колегите си, за да организира първата среща.

Няма коментари:

Публикуване на коментар