понеделник, 28 април 2014 г.

Енергетика: Ще тече ли газ от Словакия към Украйна?Европейската комисия съобщи, че днес в Братислава е подписан Меморандум за разбирателство (МР) между словашкия премиер и министъра на енергетиката на Украйна в присъствието на председателя на Европейската комисия Барозо. В преговорите между двете страни Комисията е участвала като посредник. С меморандумя се поставя началото на движението на газовите потоци от Словакия към Украйна. Освен подписването на МР се предвижда съответните оператори на газопропреносните системи  - словашката компания Eustream и украинската компания Ukrtransgaz – да подпишат Рамково споразумение за взаимно свързване, с което да се уредят техническите подробности насвързването.

Според ЕК с подписването на меморандума се прави важна първа стъпка към диверсифициране на източниците на доставка на природен газ за Украйна, за по-голяма енергийна сигурност в Източна Европа и в ЕС като цяло.

В момента Украйна може да доставя газ от Полша и Унгария. Миналата година страната е внесла 2 милиарда кубически метра газ от  държави-членки на ЕС.

С подписаното днес споразумение ще може да се подава газ от Словакия до Украйна и по този начин се укрепват връзките между енергийния пазар на ЕС и Украйна. Газът  през Словакия ще донесе значителна допълнение към обемите, които Украйна вече внася от Унгария и Полша. В същото време Украйна, като член на Енергийната общност, се ангажира да предприеме бързи стъпки по привеждане на правната и регулаторната си рамка в съответствие със законодателството на ЕС в областта на за енергетиката.

Въз основа на Меморандума за разбирателство ще се модернизира съществуващ и неизползван газопровод  Vojany в Veľké Kapušany на словашката страна. През този тръбопровод от есента на 2014 г. ще могат да минават 22 милиона кубически метра от Словакия до Украйна, което съответства на около 8 милиарда кубически метра годишно.
Успешното осъществяване на  движението на газовите потоци от ЕС към Украйна ще позволи на страната да прави доставки на газ на конкурентни цени от различни източници на газ: например норвежки газ или втечнен природен газ (LNG) от световните пазари. Като член на Енергийната общност, Украйна гарантира, че ще прилага законодателството в областта на вътрешния енергиен пазар на ЕС. Сближаването на украинската правна и регулаторна рамка е предпоставка за по-високо доверие на инвеститорите и би могло да доведе до по-добро използване на огромната газова инфраструктура на Украйна, например по отношение на капацитета за съхранение.
 


Няма коментари:

Публикуване на коментар