четвъртък, 17 април 2014 г.

Платформа за наблюдение на пазара на млякоВ края на март 2015 г. приключва системата за разпределението на млечните квоти между държавите членки. Това предполага пазара на млечни продукти да се развива в условията на пазарна конкуренция. В тази връзка Комисията съобщи, че създава Европейска платформа за наблюдение на пазара на мляко, която ще подпомога сектора да се адаптира в една нова среда на пазарни отношения, след около 30 години на квотна регулация.
Платформата  за наблюдение на пазара на мляко има за цел да повиши прозрачността и да осигурява  най-точни данни за пазара, така че участниците във веригата за доставки на мляко, да могат да вземат добре информирани бизнес решения, а Комисията да взима  добре информирани политически решения.
Освен това, чрез платформата ще се публикуват анализи за историческите и актуални тенденции  в ЕС и на световните пазари по отношение на производството на млечни продукти, баланса между търсенето и предлагането, разходите за производство, пазарни перспективи и т.н.

Няма коментари:

Публикуване на коментар