понеделник, 23 януари 2017 г.

Енергетика: Конференция относно европейското бъдеще на енергийния пазарДнес и утре в Брюксел се провежда конференция на тема 'Towards a future-proofed EU Energy Market Design'. Организатори са Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER) и Съвета на европейските енергийни регулатори (CEER). Участниците, представляващи Европейската комисия и Европейския парламент, енергийните регулатори на държавите членки, и организации на потребителите трябва да обсъдят предложението на ЕК за нов дизайн на енергийния пазар.


Предложенията за нов дизайн на енергийния пазар поставят потребителите в центъра на прехода към чиста енергия. Идеята е те да се възползват от възможностите, които им предоставят новите технологии. Например:чрез предоставяне на потребителите правото да генерират и след това да консумират, или продават на пазара произведената от тях електроенергия. Насърчава се също по-голямо регионално сътрудничество между регулаторните органи и операторите на преносни системи. В допълнение, предложенията целят по-нататъшно укрепване на устойчивостта на енергийната система на Европа.Конференцията може да се проследи на живо 

за 

 January 23
 January 24
Няма коментари:

Публикуване на коментар