петък, 27 януари 2017 г.

Енергетика: Насоки за добра практика при определяне на тарифите за електроразпределителните мрежиСъветът за сътрудничество на енергийните регулатори (CEEР) публикува документ, който съдържа насоки за най-добри практики при определяне структурата на  тарифите  за електроразпределителните мрежи. В документа се прави анализ на бъдещата роля на разпределителните мрежи и как иновациите в енергийната система ще окажат влияние върху тарифите.

Общата цел на мрежовите тарифи е да се възстановят разходите за изграждане, експлоатация и поддържане на разпределителните мрежи като се стимулира ефективното им използване и развитие.
Насоките за добри практики изследват как трябва да бъдат структурирани тарифите за разпределение в контекста на цялостната трансформация на енергийната система, а именно:

1.Какво е настоящата ситуация и кои са факторите за промяна.
2.Примери от цяла Европа за това как различните национални регулаторни органи (НРО) са се справили с различните предизвикателствата при определяне на мрежовите тарифи за разпределение.
3.Основни принципи, залегнали при определяне на тарифите за разпределение.
4.Основни съображения при прилагането на тези принципи.
5.Характеристиките и предимствата на различните методологии за определяне на мрежовите тарифи за разпределение.

Пълен текст на


CEER Guidelines of Good Practice


 

Няма коментари:

Публикуване на коментар