петък, 27 януари 2017 г.

Енергетика: Мерки за енергийна ефективност за домакинства с ниски доходиЕвропейската комисия публикува проучване, което разглежда как мерки за енергийна ефективност с ниска стойност могат да помогнат на домакинства с ниски доходи. Анализът прави и преглед на програмите за финансиране на ЕС, предназначени за насърчаване на тези мерки.
В резултат на високите цени на енергията, ниски доходи или лоши жилищни условия, много европейци имат трудности да плащат сметките си за енергия, и следователно са в категорията  "енергийна бедност".  Един от начините за справяне с енергийната бедност е да се насърчи използването на мерки за енергийна ефективност, тъй като спестяването на  енергия води до по-ниски сметки за потребителите. Мерките за енергийна ефективност включват широко използване на енерго (водно)  спестяващи устройства,  по-добра изолация на сгради, както и съвети за това как да се прилагат ежедневни мерки за енергийна ефективност.

Проучването разглежда 24 схеми в различни държави членки, които помагат на хора с ниски доходи да се възползват от мерки за енергийна ефективност с ниска стойност. Анализират се факторите, които  водят до  успешно прилагане на схемите и предлага редица препоръки за добри практики. Например, схемите  работят по-добре, ако  включват сътрудничество с местните власти, които предлагат здравни и социални услуги.
В допълнение проучването съдържа информация за европейските фондове, които подкрепят мерки за енергийна ефективност. European Regional Development Fund,  Cohesion Fund, и European Social Fund, както и  Horizon 2020.

Докладът с проучването
Study on low cost energy efficiency measures for low income households

Няма коментари:

Публикуване на коментар